Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Pisarstwo I Wypowiedzi>Własne Publikacje>Bibliografia i przypisy w tekście naukowym, prezentacji maturalnej.

Bibliografia i przypisy w tekście naukowym, prezentacji maturalnej.

własnych doświadczeń Streszczenie   według:lukatme    
ª
 
System harvardzki - odnośniki do literatury wewnątrz tekstu
Na podstawie: „Dla autorów”, Przegląd Socjologii Jakościowej,
www.qualitativesociologyreview.org/PL/authors_pl.php, 20.11.2010


Uwaga: W celu wyjaśnienia czy rozwinięcia tekstu, dodania trudno dostępnych cytatów lub informacji
dotyczących rysunku/wykresu, należy - tylko i wyłącznie - używać przypisów dolnych.

I Reguły umieszczania odnośników do literatury wewnątrz tekstu

Cytaty wewnątrz tekstu prosimy sporządzać według poniższych reguł:
1. Jeżeli nazwisko autora znajduje się w tekście, prosimy wstawić po nim rok wydania w
nawiasie, np., ..Znaniecki (1934).
2. Jeżeli nazwisko autora nie zostało umieszczone w tekście, prosimy umieścić je na końcu
zdania w nawiasie wraz z datą wydania, np. ...(Blumer 1969).
3. Wskazanie konkretnej strony cytowania powinno znajdować się w nawiasie po roku wydania,
np. ...(Goffman 1959: 44). Poszczególne informacje w nawiasach prosimy rozdzielać
średnikiem, np. ...(Becker 1967; Geer 1970; Turner 1981). Prosimy umieszczać numery stron
tylko po zacytowaniu słów autora.
4. W wypadku, gdy autorów jest dwóch, należy umieścić oba nazwiska. np. ...(Glaser, Strauss
1967).
5. Gdy autorów jest trzech, przy pierwszym odwołaniu należy podać wszystkie nazwiska, przy
kolejnych pierwsze nazwisko oraz "i In.". Gdy autorów jest więcej niż trzech, należy podać
tylko pierwsze nazwisko oraz "i In." w całym tekście: "...(Anderson, Hughes, and Sharrock
1986), później (Anderson i In. 1986)".
6. Jeżeli nazwisko autora powtarza się, przy pierwszym odwołaniu należy podać w nawiasie
nazwisko i rok wydania. Przy kolejnych odwołaniach należy podać nazwisko oraz "ibidem"
np.: "...(Garfinkel 1967), później (Garfinkel ibidem)".
7. Jeśli brak jest daty przy publikacji, w miejscu roku wydania, należy wpisać "b.d.".
8. W wypadku materiałów niepublikowanych, ale przygotowywanych do wydania, należy
stosować "w druku". Jeżeli tekst jest rozprawą naukową lub nie był publikowany, należy
podać datę, np. "...(Smith w druku)".

II Tworzenie bibliografii

Prosimy o wpisanie literatury użytej w tekście w porządku alfabetycznym, rozpoczynając od nazwiska
autora. Pozycje bez autora należy umieszczać na początku listy.
Jeśli nazwisko autora odnosi się do kilku pozycji literatury, należy umieścić je w kolejności wydania, w
miejsce nazwiska wpisując sześć myślników (------.).

Aby wypisać dwa lub więcej wydawnictw jednego autora z tego samego roku, należy je rozróżnić
dodając litery (a, b, c, itd.) do roku wydania i umieścić ich tytuły w porządku alfabetycznym.
Bibliografię prosimy sporządzać zgodnie z poniższym przykładem:

Książki
Nazwisko, Imię (rok wydania) Tytuł książki. Miasto: Wydawca.
Nazwisko, Imię (rok wydania) Tytuł książki. Przełożył I. Nazwisko. Miasto: Wydawca.
Nazwisko, Imię i Imię Nazwisko (rok wydania) Tytuł książki. Wydanie. Miasto: Wydawca.
Przykłady:
Mead, George H. (1934) Mind, Self and Society. Chicago: University of Chicago Press.
Goffman, Erving (1974) Frame Analysis: An Essay on the Organisation of Experience. New York:
Harper and Row.
----- (2006) Rytuał interakcyjny. Przełożyła A. Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Glaser, Barney i Anselm L. Strauss (1967) The Discovery of Grounded Theory. Chicago: Aldine.

Prace zbiorowe/rozdziały w pracach zbiorowych
Nazwisko, Imię, redaktor (rok wydania) Tytuł pracy zbiorowej. Miasto: Wydawca.
Nazwisko, Imię (rok wydania) "Tytuł artykułu lub rozdziału." S. xx-xx w Tytuł pracy zbiorowej, pod
redakcją I. Nazwisko. Miasto: Wydawca.
Nazwisko, Imię (rok wydania) "Tytuł artykułu lub rozdziału." S. xx-xx w Tytuł pracy zbiorowej, tom...,
pod redakcją I. Nazwisko. Miasto: Wydawca.

Przykłady:
Rose, Arnold, redaktor (1962) Human Behaviour and Social Processes. Boston: Houghton Mifflin.
Blumer, Herbert (1984) "Społeczeństwo jako symboliczna interakcja." S. 71-87 w Kryzys i schizma.
Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, (Red.) E. Mokrzycki. Warszawa: Państwowy
Instytut Wydawniczy.
Natanson, Maurice (1962) "Introduction." S. XXV - XLVII w Alfred Schutz: Collected Papers, tom 1,
(Red.) M. Natanson. The Hague: Martinus Nijhoff.

Artykuły
Nazwisko, Imię (rok wydania) "Tytuł artykułu." Tytuł Czasopisma tom: xx-xx.
Nazwisko, Imię (rok wydania) "Tytuł artykułu." Tytuł Czasopisma tom(numer): xx-xx.
Nazwisko, Imię (rok wydania) "Tytuł artykułu." Tytuł Gazety miesiąc dzień, s. xx-xx.
Nazwisko, Imię i Imię Nazwisko (rok wydania) "Tytuł artykułu." Tytuł Czasopisma tom(numer): xx-xx.
Dostęp miesiąc, rok (http://xxx...).

Przykłady:
Blumer, Herbert (1967) "Reply to Woelfel, Stone and Farberman." American Journal of Sociology 72:
411-412.
Strauss, Anselm (1982) "Interorganizational Negotiation." Urban Life 11(3): 350-367.
Greenberg, Daniel S. (1991) "'Soft' Sciences Grow Up." The Washington Post November 13, s. A19.
Smith, Herman W. i Takako Nomi (2000) "Is Amae the Key to Understanding Japanese Culture?"
Electronic Journal of Sociology 5:1. Dostęp 5 maja 2000.
(http://www.sociology.org/content/v ol005.001/smith-nomi.html).

Materiałyniepublikowane
Nazwisko, Imię (rok wydania) "Tytuł dysertacji." Niepublikowana praca doktorska, Wydział,
Uniwersytet, Miasto.
Nazwisko, Imię i Imię Nazwisko (rok wydania) "Tytuł raportu." Raport nr..., Uniwersytet/ Instytucja
badawcza, Miasto.
Nazwisko, Imię (rok wydania) "Tytuł referatu." Referat zaprezentowano w miejsce, data, miasto, kraj.

Przykłady:
Garfinkel, Harold (1952) "The perception of the other: A study in social order." Niepublikowana praca
doktorska, Harvard University, Boston.
Stepick, Alex i Carolyn D. Stepick (1990) "What's In It For Me? What's In It For You? Ethnographic
Research On The Possible Undercount of Haitians in Miami." Raport badawczy nr EX90/11, Center for
Labor Research, Florida International University, Miami.
Glaser, Barney (2005) "The World-Wide Adoption of Grounded Theory." Referat zaprezentowany
podczas 37-go Światowego Kongresu IIS, 6 lipiec, Sztokholm, Szwecja.
Opublikowano dnia: 14 stycznia, 2012   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.