Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Pisarstwo I Wypowiedzi>Własne Publikacje>Eksperyment pedagogiczny - metoda badawcza.

Eksperyment pedagogiczny - metoda badawcza.

własnych doświadczeń Streszczenie   według:Grazyna2    
ª
 
To materiał mojej pracy licencjackiej - ,,Wpływ nauczania wielostronnego na osiagnięcia uczniów z matematyki w klasie drugiej".

Eksperyment ,,polega nawywołaniu lub zmianie przebiegu zjawisk lub procesów dydaktycznychprzez wprowadzenie do nich jakiegoś nowego czynnika i obserwowanie powstałych pod jego wpływem skutków” ( Cz. Kupisiewicz - Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1980, s.25) .Stanowi metodę badania jednego lub kilku czynników , zwiększającychefektywność pracy dydaktycznej w naturalnych możliwiewarunkach życia szkoły .Kontroli naukowej podlegają zarówno nowe czynniki wprowadzone do procesu nauczania, jak równieżzmiany powstałe pod ich wpływem. Wyróżnia się 2 rodzaje eksperymentu:

-eksperyment laboratoryjny,

-eksperyment naturalny.

Eksperyment laboratoryjny- ,,wywołuje się lub zmienia przebieg zjawisk i procesów w sztucznych dla nich warunkach”( F. Bereźnicki- Dydaktyka ogólna w zarysie, Koszalin 1994,s.27).

Eksperyment naturalny ,,badamy działanie czynnika eksperymentalnego w naturalnych warunkach życia”( tamże,s.27).Badacz wywołuje interesujące go zjawisko w naturalnych warunkach życia. Nie należy tworzyć jakichś specjalnych , odpowiednio urządzonychpomieszczeń na użytek eksperymentu.. Natomiast uzyskane wyniki należy interpretować na zasadzie prawdopodobieństwa, przypuszczenia, a nie pewności. Badający powienien brać pod uwagę skład osobowy uczniów, wyposazenie klasy w pomoce naukowe oraz atmosferę panujacą w klasie. Wszystko to powinno być dokładnie rejestrowane, notowane w toku juz odbywającego się eksperymentu.
Przeprowadzenie eksperymentu może odbywać się za pomocą różnych technik badawczych.

Stosowane są następujące techniki badawcze: wywiad, obserwacja, ankietowanie, pomiat( testowanie), badanie dokumentów, techniki socjometryczne.
Opublikowano dnia: 17 września, 2011   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.