Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Pisarstwo I Wypowiedzi>Własne Publikacje>Hipotezy badawcze w pracy magisterskiej- aspiracje życiowe młodzieży.

Hipotezy badawcze w pracy magisterskiej- aspiracje życiowe młodzieży.

własnych doświadczeń Streszczenie   według:Grazyna2    
ª
 
Hipotezy badawcze. . . . . . .. . . . . . . . głowne i szczegółowe.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przedstawiam: hipotezy badawcze pracy magisterskiej – aspiracje życiowe młodzieży na podstawie Gimnazjum nr 2 w XXX.

W. Okoń tłumaczy hipotezę jako ,,przypuszczalne , niesprawdzone stwierdzenie, które ustala bądź wyjaśnia cechy badanych zjawisk lub zjawisk między nimi”. Według W. Zaczyńskiego hipoteza jest ,,założeniem przypuszczalnych zależności, jakie zachodzą między wybranymi zmiennymi. Opierając się na powyższych definicjach wysunięto następującą hipotezę roboczą:

Aspiracje życiowe młodzieży gimnazjalnej są związane z ich przyszłym wykształceniem.

Z tej hipotezy głównej wynikają hipotezy szczegółowe :

1. Młodzież zamierza zdobyć wyższe wykształcenie.

2. Poprzez zdobyte wykształcenie –gimnazjaliści aspirują zdobyć dobrze płatny zawód.

3. Rodzina ma duży wpływ na kształtowanie aspiracji.

4. Osiągniecia uczniów mają zdecydowany wpływ na aspiracje młodzieży.

5. Duży wpływ na kształtowanie się aspiracji ma poziom wykształcenia.

6. Grupy rówieśnicze w niewielkim stopniu wpływają na aspiracje młodzieży.

7.Środki masowego przekazu bardzo znacząco kształtują aspiracje gimnazjalistów.

8. Młodzież chce realizować swoje aspiracje poprzez zdobycie odpowiedniego wykształcenia i pracę w zawodzie.

9.Sytuacja w kraju społeczno- gospodarcza i politycznama bardzo ścisły związek z realizacją aspiracji przez młodzież.

Opublikowano dnia: 03 września, 2011   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    hipotezy do problemu eurosieroctwa Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    Zmienne i wskaźniki-wielodzietność Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    hipotezy do problemu wielodzietności Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    hipotezy do probelmu eurosieroctwa Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.