Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Resocjalizacja- pojęcia część 1

artykułu Streszczenie   według:Spencer42    
ª
 
RESOCJALIZACJA POJ.- To świadomy celowy proces bezpośredniego i pośredniego oddziaływania na osoby wykolejone w celu przysposobienia ich do pełnienia konstruktywnych ról
społecznych w sposób zgodny ze społecznymi wymaganiami.
WYMIEN I OPISZ ELEMENTY PROCEDURY RESO- Psychotechnika: oddziaływanie człowieka na człowieka, Socjotechnika: oddziaływanie człowieka na grupę, Kulturotechnika: Oddziaływanie na człowieka poprzez kulturę np. nauka, praca, rekreacja, twórczość,
OKREŚL OSOBĘ NIEDOSTOSOWANĄ SPOŁECZNIE- Jest to osoba która w sposób trwały nie spełnia norm współżycia społecznego. Stan niedostosowania społecznego najczęściej wynika z: uczenia się niewłaściwych reakcji i utrwalania ich poprzez zły system wzmocnień, naśladowania negatywnych zachowań ze środowiska naturalnego.
CECHY NEUROTYKA- mała agresja, duży lęk, wysoka syntonia: wyczuwanie stanów psychicznych u drugiego człowieka. Brak przyjaciół, mała odporność na stres.
CECHY PSYCHOPATY- brak uczuć wyższych, brak poczucia winy, niska syntonia, duża agresja, mały lęk.
PRZYCZYNY MOTYWUJĄCE DO WYKOLEJENIA SPOŁ-
niezadowolenie z dotychczasowego życia i pragnienie lepszego, chęć zdobycia łatwego majątku, dążenie do dominacji, tendencja do rozładowywania napięć poprzez alkohol narkotyki.
PRZYCZYNY PREDYSPOZYCYJNE WYKOLEJENIA SPOŁECZNEGO- zaburzenia
ograniczone, nerwica, agresja, upośledzenie umysłowe, czynniki społ.: środowisko rodzinne sąsiedzkie, rówieśnicze.
NA CZYM POLEGA LIKWIDOWANIE PRZYCZYN WYKOLEJENIA-
impulsywność(charakteryzuje się przewagą pobudzania nad wychowankiem, wyrównywanie proporcji, likwidowanie impulsywności), nieadekwatność(zaburzenia emocjonalne powstające w wyniku doświadczeń jednostki objawiającej się w celach życiowych trudnych do osiągnięcia, zbyt emocjonalny stosunek do rzeczywistości), dysocjalność (podporządkowywanie normom grupy), antysocjalność (podłożem są różne odmiany psychopatii, brak zasad moralnych, uszkodzenie centralnego układu nerwowego)
ZASADY WYCHOWANIA RESO- Eliminowanie czynników zaburzających osobowość wychowanka: ćwiczenie procesów nerwowych, ustabilizowanie i odkrywanie zainteresowań,
stopniowanie trudności. Usunięcie negatywnych zmian wywołanych tymi czynnikami: rozładowywanie agresji. Utrwalanie: kształtowanie reflekcyjności, pełnienie konstruktywnych ról, dowartościowanie nieletnich. Samowychowanie: wzmacnianie siły woli, stopniowe powolne rozluźnianie więzi nieletniego z wychowawcą.
MECHANIZMY RESO.- potrzeba, oddziaływanie grupy, wpływ osób znaczących, nagrody i kary. NAGRADZANIE I KARANIE WYCHOWAWCZE- utwierdza dyscyplinowanie,
przestrzeganie regulaminu, nagroda i kara powinny wygaszać niepożądane zachowania, Zalety nagrody: utwierdza wychowanka że jego zachowanie jest właściwe, odruch warunkowy Pawłowa. Zalety kary: blokuje zadania negatywne, kary zewnętrzne służą we wstępnym procesie reso. Kary są szkodliwe w procesie reso: kary szkodliwe z wychowawczego i moralnego punktu widzenia np. ograniczenie jedzenia, dodatkowa praca, przemoc, wyśmiewanie.
SCHEMAT STRATEGII GRUPOWEJ- Wychowawca   wychowanek, a grupa działa na wychowanka.
DIAGNOZA- Przedmiot: właściwe sformułowanie problemu wychowanka, ustalić sytuację i osoby przy których wychowanek zachowuje się negatywnie i pozytywnie, rodzaj i opis przyczyn wykolejenia. Metody: obserwacja, wywiad, analiza dok. osobistych, analiza wytworów własnych, metody socjometryczne.
ZASADY ODDZIAŁYWANIA RESO- wychowania resocjalizacji reedukacji, wszechstronnego rozwoju, zasady opieki: zas. wymagań, wszech
stronnej opieki, psychoterapii, zas. akceptacji, poszanowanie praw człowieka.
SCHEMAT ZABURZONYCH STANÓW OSOBOWOŚCI JEDNOSTEK WYKLUCZONYCH SPOŁ. - Psychopata:- os. kalkulatywna, os. Agresywna, os. neurotyczna- os. zaburzona emocjonalne, os. agresywno lekowa
Opublikowano dnia: 04 kwietnia, 2011   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    kulturotechnicze walory dramatu Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    KLTUROTECHNICZNE WALORY DRAMATU Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    psychotechnika Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj

Więcej streszczeń i recenzji użytkownika Spencer42

More
X

.