Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Rodzina Wyrazów

Praca naukowa Streszczenie   według:Lukasz505     Autor : Lukasz505
ª
 
Rodzina wyrazów to taka grupa wyrazów, która pochodzi ( bezpośrednio lub pośrednio) od tego samego wyrazu podstawowego, wchodzącego także w jej skład . Tak więc do jednej rodziny należą np. wyrazy stół, stolik, stoliczek, stołowy, stołówka, stolarz, stolarski, stołownik, stolarnia. Wyrazy te mają wspólną cząstkę słowotwórczą, która jest też wspólnym elementem znaczeniowym. Cząstkę tę nazywamy rdzeniem. Rdzeń jest to najważniejsza , niepodzielna słowotwórczo cząstka wyrazu, która występuje we wszystkich wyrazach należących do jednej rodziny słowotwórczej. W podanym wyżej przykładzie rdzeniem jest cząstka stol-.

Niezbędnym warunkiem przynależności wyrazów do jednej rodziny jest, obok podobieństwa brzmienia, podobieństwo znaczenia. Wyrazy kurka i kurtka, chociaż brzmią prawie tak samo, nie są pokrewne gdyż mają zupełnie inne znaczenie . Podobnie jest z wieloma innymi słowami, np. nóż i nóżka, warta i wartki, zupa i zupełnie.

Niekiedy rdzeń wspólny wielu wyrazom występuje w kilku wariantach (formach), które różnią się między sobą głoskami (np. w wyrazach stół - stol-ik występuje rdzeń w dwóch wariantach: stół i stol. Takie rdzenie nazywamy rdzeniami obocznymi , a wymianę głosek obocznością rdzenia. W omawianym przykładzie występują więc rdzenie oboczne stoł:stół:stol oraz oboczności : ó:o i ł:l.

Dobra rada

Nie pomyl terminu wyraz pokrewny z terminem wyraz pochodny. Wyraz pokrewny to każdy należący do danej rodziny, wyraz pochodny to tylko ten, który został utworzony od konkretnego wyrazu podstawowego.

Opublikowano dnia: 11 czerwca, 2011   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    Rodzina wyrazów dziecko i zabawa Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    haft Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    rodzina wyrazu chustka Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    jaka jest grupa lub rodzina wyrazu wynalazek Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    rodzina wyrazu wynalazek Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    grupa wyrazów słowa wynalazek Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    wynalazek Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    wynalazek Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    grupa wyrazow wynalazek Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    podróż Zobacz wszystkie
Komentarz Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.