Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Wyrazy podstawowe i pochodne cz. 1

Praca naukowa Streszczenie   według:Lukasz505     Autor : Lukasz505
ª
 
Jak powstają nowe wyrazy

Bardzo częstym sposobem tworzenia nowych wyrazów jest w języku polskim dodawanie do wyrazów już istniejących cząstek o określonym znaczeniu.
Porównaj pary wyrazów
kot - kotek , papier - papierowy, nauczyciel - nauczycielka.
Gdybym miał komuś tłumaczyć , co znaczą wyrazy kotek, papierowy, nauczycielka to zrobiony z papieru, a nauczycielka to kobieta nauczyciel, powiedziałbym prawdopodobnie, że kotek to mały kot.
Zatem odwołalibyśmy się do znanych słów kot, papier i nauczyciel.
Cząstki -ek, -owy, oraz -ka mają określone znaczenie:
-ek oznacza mały, młody (porównaj: płotek, piesek, papierek)
-owy jest charakterystyczny dla przymiotników (tak jak np. przebojowy, drogowy, akacjowy)
-ka oznacza nazwę żeńską (jak np. polonistka, entuzjastka, turystka, wokalistka)

Wyraz od, którego został utworzony inny wyraz, nazywamy wyrazem podstawowym (np. kot, papier, nauczyciel)
Wyraz który został utworzony od innego wyrazu, nazywamy wyrazem pochodnym (np. kotek, papierowy, nauczycielka).

Jeden wyraz może być jednocześnie (dla różnych wyrazów) wyrazem podstawowym i pochodnym np. kot- kotek - koteczek.
pies - piesek - pieseczek

Wyrazy podstawowe mogą być różnymi częściami mowy. Służą do tworzenia takich samych lub innych części mowy np. od wyrazu papier powstał m. in przymiotnik papierowy oraz rzeczownik papierek.

Jak jest zbudowany wyraz pochodny?

Wyraz pochodny zbudowany jest z dwóch części:
-podstawy słowotwórczej, czyli części wspólnej wyrazu podsttawowego i pochodnego, np.
kot - kotek, papier - papierowy
- formantu, czyli cząstki, za pomocą której tworzymy wyraz pochodny np.
kot- koteczek - k:cz mróz - mroźny - ó:o; z:ź

Opublikowano dnia: 11 czerwca, 2011   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    wyraz podstawowy do umowa?? Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    wyraz pochodny do" nic wspólnego" ? Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    cząstki wspólne dla ka ątko uszek anie Zobacz wszystkie
Komentarz Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.