Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Ewangelia według św. Mateusza

książki Streszczenie   według:Hanna_M     Autor : Biblia Nowy Testament
ª
 
EWANGELIA CZYLI DOBRA NOWINA opisuje narodziny, życie i męczeńską śmierć Jezusa, Syna Bożego. Apostołowie posłuszni poleceniu Jezusa przekazywali Dobrą Nowinę czyli Jego słowa i czyny ustnie. Zapewne relacje uczniów były przekonujące, wszak oni byli świadkami działalności mesjańskiej Syna Bożego, słuchali Jego nauk, widzieli cuda jakie czynił.
Z czasem wynikła potrzeba spisania tych relacji.
Kościół uznał za natchnione i umieścił w Piśmie świętym relacje św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza i św. Jana. Te cztery Ewangelie różnią się między sobą, choć opisują te same fakty. Każdy z autorów miał bowiem własną wizję teologiczną.
Autor pierwszej Ewangelii, św. Mateusz, był jednym z dwunastu Apostołów. Był więc naocznym świadkiem działalności Chrystusa. Ewangelia ta napisana była pierwotnie w języku aramejskim, jednak oryginał ten zaginął i Ojcowie Kościoła korzystali z greckiego przekładu.
Przewodnią ideą Ewangelii Mateusza jest przekaz, że narodziny Jezusa, Jego życie i czyny są wypełnieniem mesjańskich proroctw Starego Testamentu. Stąd mamy wiele odniesień prowadzących nas do Księgi Izajasza.
Ewangelia według świętego Mateusza rozpoczyna się od prezentacjo rodowodu Jezusa. Rozpoczyna go Abraham, ojciec Izaaka, kończy się na Józefie, synu Jakuba a mężu Maryi.
Dość szczegółowo Mateusz opisuje Zwiastowanie Pannie Maryi i narodziny Dzieciątka w Betlejem, potem ucieczkę z Egiptu Józefa i Maryi z Jezusem.
Na dalszych stronach tej Ewangelii spotykamy Chrystusa przyjmującego chrzest w rzece Jordan od Jana Chrzciciela.
Bardzo szczegółowo opisuje Mateusz działalność Chrystus, poczynając od powołania pierwszych uczniów – Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja: „Pójdźcie za mną a uczynię was rybakami ludzi.” (4,19,20). Potem jest Kazanie na Górze, które zawiera Osiem Błogosławieństw i omówienie wybranych przykazań. To omówienie jest odniesieniem Jezusa do Prawa i Proroków ze Starego Testamentu.
Poznajemy z kart tej Ewangelii dziesiątki uzdrowień i cudów czynionych przez Chrystusa oraz przypowieści, które są obrazowym elementem nauczania Chrystusa. Jest więc między innymi przypowieść o siewcy, o chwaście, ziarnku gorczycy, zabłąkanej owcy, nielitościwym dłużniku, przewrotnych rolnikach.
Największe przykazanie Chrystusa to „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, cała swoją duszą i całym swoim umysłem(22,38-39).
Opis Męki i Zmartwychwstania Chrystusa to końcowe rozdziały Ewangelii. Trudno byłoby nazwać ją Dobrą Nowiną, gdyby nie słowa Chrystusa skierowane do uczniów, kończące tę Ewangelię: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna , i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie wieki, aż do skończenia świata.” (28,17-20)

Opublikowano dnia: 09 października, 2009   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    streśćcie mi piotrusia pana Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    EWANGELIA ŚW MT 4,4 Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    wszystkie ewangelie wg św mateusza Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    ewangelia według świentego Mateusza,19,17b Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    gdzie święty Mateusz napisał ewangelie Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.