Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Księga Syracha

książki Streszczenie   według:racjonalista     Autor : Duch Święty
ª
 
Księga ma podwójny tytuł: Mądrość Syracha (starożytny) i Eklezjastyk. Określenie „Mądrość Syracha” pochodzi z LXX kodeks B. W tekście hebrajskim nie jest znany początek księgi. Nazwa „Eklezjastyk” podkreśla tę myśl, że księga nie była znana w hebrajskim kanonie pism natchnionych, a została przyjęta przez Kościół. Przedmiotem są nauki mądrościowe podawane przez mędrca nazywanego Syrachem. Autor i czas powstania księgi. Dawniej przypisywano księgę Salomonowi, ale ten pogląd należy do historii. Wg 50, 27 autorem był Jezus, syn Syracha, syna Eleazara z Jerozolimy. Tak ma LXX, a tekst hebrajski nazywa go Szymonem. Raczej należy iść za LXX, gdyż wg 50, 1 Szymon był arcykapłanem. Z prologu wynika, że Jezus był uczonym w Piśmie. Autor znający Pismo Święte chciał nauczać drogi postępowania zgodnej z prawem Bożym. Posiadał on nieprzeciętną wiedzę (24, 30). Chciał być zwykłym kanałem w przekazywaniu wiedzy, a stał się morzem mądrości. W 33, 1 – 19 nazywa siebie ostatnim z mędrców, gdyż Syrach to ostatni mędrzec piszący po hebrajsku. Mądrość osiągnął z Pisma Świętego, ale i dzięki własnemu doświadczeniu i studium (34, 9 – 12). Zdobywał ją na modlitwach i podróżach (51, 13 – 20). Posiadał wysoką godność społeczną i prawdopodobnie kierował szkołą mądrościową (51, 29). Miejscem działalności była Jerozolima. Czas powstania księgi. Prolog, język grecki, sam utwór – dają wskazówki, co do czasu powstania księgi. Z prologu wynika, że tłumacz przybył do Egiptu i przełożył księgę za panowania Eugertesa w 36 roku. Ten przydomek mieli Ptolemeusz II (246 – 221) i Ptolemeusz III (170 – 116). W rachubę wchodzi tylko Ptolemeusz III, gdyż lata jego życia i działalności można uzgodnić z 38 rokiem, byłby to 132 rok, kiedy tłumacz przełożył dzieło dziadka. Data powstania dzieła przypada na około 200 rok, jeśli to był dziadek. W księdze nie ma wspomnień o prześladowaniach w kulcie, co daje możliwe, że księga powstał przed Antiochem IV Epifanesem. Tłumaczenie greckie dzieła powstało około 130 roku. Tekst. Ustalenie pierwotnej formy tekstu jest trudne, chociaż są potwierdzenia, że księga powstała w języku greckim, to przez długi czas księgę przekazywano w przekładach greckim, łacińskim i syryjskim.
Styl. Autor korzysta ze wszystkich środków stylistycznych. Należy wspomnieć, że są tu: mowy, przysłowia, przypowieści, zagadki, pouczenia, opisy, przestrogi, wezwania, napomnienia, groźby, porównania, modlitwy, hymny i elegie żałobne. Układ literacki. W księdze Syracha jest szereg jednostek literackich o różnorodnej tematyce, a usystematyzowanie ich nie przyniosło pozytywnego rezultatu. Podział księgi jest na 2, 5 i 10 części, które mieszczą w sobie 80 jednostek tematycznych. Przyjmuje się podział na 2 części: 1. 1 – 23; 2. 24 – 51. W części 1 są poruszana następujące tematy: · pobożność warunkiem osiągnięcia mądrości; · synowie mądrości; · potrzeba karności; · mądrość a zło; · mądrość pozorna i prawdziwa; · modlitwa o wytrwanie w dobrym; · przestrogi przed nieczystością. W części 2 są poruszane następujące tematy: · błogosławieństwo i pomoc od strony prawa; · mądrość uczonego w Piśmie; · mądrość Boża w naturze i życiu sławnych ludzi. Część 1 jest bardziej powiązana tematycznie, a część 2 jest luźniejsza. W księdze są zastosowane środki stylistyczne. Dzięki tematyce i środkom stylistycznym autor przedstawia bogatą naukę teologiczną. Autor ukazał owoce dobra i zła, oraz sięga do tematyki eschatologicznej. Myśl religijna księgi koncentruje się wokół 3 zagadnień: 1. etyka; 2. dobro i zło; 3. eschatologia.
Opublikowano dnia: 21 listopada, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    napisz ktoś fragment mądrosci syracha jak zachować sie przy stole? prosze ( 1 Odpowiedz ) Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz  :    odpowiadać !!!!!! 31 marca 2011
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.