Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Pojęcie rodziny.

artykułu Streszczenie   według:AWE45     Autor : Ewa
ª
 
Życie rodzinne, funkcjonowanie w nim, jest obecne w życiu każdego człowieka, począwszy od narodzin aż do śmierci.
Nie znamy epok ani kultur, w których pojęcie to byłoby obce. Ze względów emocjonalnych, historycznych jak i społecznych rodzina jest bliskie każdemu z nas.
Jest nierozerwalnie związana z istnieniem ludzkiego społeczeństwa i kultury. W zależności od miejsca i czasu przybierała bardzo zróżnicowane formy i dlatego istnieje wiele definicji ją określających. Z. Tyszka określa rodzinę jako podstawową grupę społeczną złożoną z rodziców i dzieci, którą cechuje więź formalna, wspólnota materialna i mieszkaniowa oraz funkcje przez nich spełniane: prokreacyjna, społeczna, kulturalna, gospodarcza. Warto też zwrócić uwagę na pojęcie sformułowane przez M. Ziemską według której rodzina (...) stanowi całość względnie trwałą, podlega dynamicznym przekształceniom i związana jest głównie z biegiem życia jednostek wchodzących w jej skład.

Rodzina ma formalną strukturę wyznaczoną przez układ ról społecznych członków i przez funkcje jakie spełnia na rzecz swoich członków. R. Wroczyński określa rodzinę jako środowisko naturalne, do którego przynależność wynika z samego faktu urodzenia. Twierdzi, że jest ona:(...)instytucją równie dawną jak społeczne życie człowieka, która stanowiła zawsze główną komórkę życia społecznego. Podstawową w sensie biologicznym, zapewniająca ciągłość generacji i społeczno - kulturowym, wdrażając młodą generację w podstawy życia społeczno - kulturowego.

Rodzina jest wspólnotą osób i jednocześnie instytucją, która zaspakaja potrzeby społeczne, emocjonalne, biologiczne i duchowe. To rodzina wyznacza aspiracje i dążenia człowieka, określa wartości, do których należy dążyć. Rodzina to integralna część każdego społeczeństwa. Jest jego najmniejszą, ale zarazem podstawową komórkę. Stanowi podstawowe środowisko, w którym żyje i wychowuje się młodych ludzi.
Opublikowano dnia: 22 października, 2013   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.