Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Terroryzm międzynarodowy

książki Streszczenie   według:ulgipkp     Autor : Tomasz Aleksandrowicz
ª
 
"Terroryzm, działanie polegające na przemocy wobec pojedynczych osób aparatu władzy lub wobec przypadkowych członków społeczeństwa, przez zamachy na urzędy, lokale publiczne, koszary. Celem tych aktów przemocy jest wymuszenie ustępstw legalnych władz. Celem działania terrorystów jest również destabilizacja władzy przez zastraszenie ludzi. Podstawowymi środkami terrorystów są zabójstwa, zamachy bombowe, porwania."
Historia terroryzmu sięga XI w. (Assasini) był on stosowany przez wieki na wszystkich kontynentach. Najgłośniejszym zamachem terrorystycznym przed 11.09, było zamordowanie w Sarajewie 28,06,1914 roku austriackiego następcę tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda wraz z towarzyszącą mu małżonką uznawany jest za bezpośrednią przyczynę wybuchu pierwszej wojny światowej. W obecnym czasie media dużo czasu poświęcają słowie terroryzm we wszelakich jego odmianach często przeinaczając jego encyklopedyczne znaczenie oraz kształtując nowe wśród opinii publicznej. Terrorystą nazywamy obecnie ludzi walczących o swój kraj w obliczu napaści jak również fanatyka wysadzającego się w powietrze w zatłoczonym centrum handlowym. Najciekawszą wersje terroryzmu przyjmują jednak amerykanie, napadając bez wypowiedzenia wojny na wybrane przez siebie kraje, jego obrońców, żołnierzy czy w końcu walczących partyzantów nazywają terrorystami. Miano te obecnie równie dobrze pasuje do żołnierza USA jak i do bojownika Hezbollahu.
Do najbardziej znanych organizacji terrorystycznych należą :
-Irlandzka Armia Republikańska powstała w 1919r jako zbrojne ramie Sinn Fein. Głosili konieczność obalenia rządów brytyjskich w Irlandii Płn. i połączenia jej z Republiką Irlandii. Dodatkowo jej działalność była wymierzona przeciwko ludności protestanckiej. Przez kilkadziesiąt lat atakowali polityków, żołnierzy, policjantów brytyjskich a także zwykłych ludzi. W 2005 roku zawiesiła swoją działalność, stało się to za sprawą powszechnego oburzenia i protestów podzielonych społeczności katolickiej i protestanckiej w regionie.
-Kraj Basków i Wolności (ETA) stworzona w 1959 r. walczy o stworzenie niepodległej Baskonii, regionu Hiszpanii. Okres największej aktywności przypadł na lata 70. XX w. W 1973 r. organizacja zamordowała premiera Blanco. W dotychczas przeprowadzonych zamachach zginęło około 1000 osób. W styczniu 2006 roku ETA ogłosiła zawieszenie broni, które jednak zerwała w grudniu.
-Frakcja Czerwonej Armii( RAF), organizacja terrorystyczna o korzeniach lewackich. Działała od początku lat 60-tych XX w. kiedy po raz pierwszy przeprowadziła zamach na koszary 5th US Army. Powiązana z KGB, Stasi oraz innymi lewackimi organizacjami od których otrzymywała wsparcie merytoryczne, broń i pieniądze. Najbardziej spektakularnymi akcjami było zajęcie ambasady RFN w Sztotcholmie i zamordowanie prokuratora generalnego S. Bubacka. W 1998 RAF ogłosiła zaprzestanie działalności.
-Hezbollah, (Partia Boga) założona w Libanie w 1982 r. organizacja polityczno-militarna. Przez większość państw zachodu i Izrael uznawana za organizacje terrorystyczną. Jej celem było przeciwstawienie się najazdowi Izraela i jego okupacji Libanu. Poza skrzydłem militarnym Hezbollah zajmuje się również działalnością cywilną – prowadzi szpitale, szkoły, sierocińce, finansuje rolnictwo; posiada również swoją stację telewizyjną. Finansowana jest przez Syrie i Iran, Do 10 marca 2005r. Unia Europejska określała Hezbollah jako tzw. Zewnętrzną Organizację Bezpieczeństwa, co mogło stanowić źródło legitymizacji tej organizacji jako ugrupowania politycznego. Parlament Europejski przyjął jednak rezolucję określającą Hezbollah w całości jako ugrupowanie terrorystyczne (wcześniej tylko Polska, Holandia i Włochy spośród krajów UE określały tą organizację jako terrorystyczną). Unia Europejska zdecydowała również zablokować emisję telewizji tej organizacji Al-Manar przez europejskie satelity ze względu na antysemickie treści. Jednocześnie ONZ nie wpisał Hezbollahu na listę organizacji terrorystycznych. Hezbollah potępił część aktów terroru, w tym atak z 11 września 2001 r. Jednocześnie statutowym celem tej organizacji jest zniszczenie państwa Izrael. Hezbollah wyraził poparcie dla działań Hamasu – islamskiej grupy odpowiedzialnej za samobójcze ataki na terenach Zachodniego Brzegu Jordanu i Gazy, a także Izraela.
- Hamas, założony przez szejka Ahmeda Jassina w 1980 roku. Organizacja terrorystyczna odpowiedzialna za wielokrotne zamachy na cywilów i wojskowych izraelskich. Ma na celu usunięcie żydów z Palestyny i zniszczenie państwa Izrael. W styczniu 2006 roku, ugrupowanie wygrało wybory w Autonomii Palestyńskiej i stworzyło rząd. Pomimo woli utrzymania rozejmu z Izraelem sytuacja znów się zaogniła, gdyż władze w Jerozolimie nie uznały nowego rządu. Bronią często wykorzystywaną przez Hamas są pasy szahida (męczennika) – rodzaj kamizelki z materiałami wybuchowymi.
- Al-Kaida, założona w 1988 r. jest postrzegana jako symbol terroryzmu muzułmańskiego. Początkowo miała na celu przeciwstawienie się sowieckiej inwazji w Afganistanie, została wyposażona i wyszkolona przez CIA. Potem za głównego wroga uznała świat zachodni. Obecnie za przywódcę postrzega się Ossame bin Ladena. ” Według deklaracji wojny celem Al-Kaidy jest radykalizacja istniejących ugrupowań islamskich i utworzenie ich w miejscach gdzie nie występują; powstrzymanie ekspansji Stanów Zjednoczonych, których obecność i polityka zagraniczna postrzegana jest jako główne przeszkody w reformowaniu muzułmańskich społeczeństw; porozumienie o nieagresji z Europą; popieranie muzułmańskich wojowników w Afganistanie, Algierii, Bośni, Kosowie , Pakistanie, Somalii, Tadżykistanie i Jemenie. Dąży do usunięcia wojsk amerykańskich z terytorium Arabii Saudyjskiej, na którym znajdują święte miejsca islamu.
- Zjawisko terroryzmu, w szczególności terroryzmu międzynarodowego stanowi dzisiaj problem o znaczeniu globalnym. Wywołuje on duży wpływ na życie w skali państw i całej społeczności międzynarodowej. Niemal w każdym kraju zachodnioeuropejskim po zakończeniu II wojny światowej działa lub działała przynajmniej jedna grupa terrorystyczna. Na temat terroryzmu, przyczyn jego powstania i sposobów walki z nim wypowiedziano miliony słów jednakże nikt jeszcze nie znalazł rozwiązania tego problemu.

Opublikowano dnia: 25 lutego, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.