Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Społeczne>Psychologia>Stadia rozwoju inteligencji wg Piageta. Piaget

Stadia rozwoju inteligencji wg Piageta. Piaget

Praca naukowa Streszczenie   według:DiVa87    
ª
 
Stadia rozwoju inteligencji wg Piageta:

1 . Sensomotoryczne ( 0-2 lata) - w tym okresie dziecko poznaje świat poprzez bezpośrednie postrzeganie i aktywność motoryczną. Nie ma tu mowy o myśleniu w takiej formie jak występuje u dorosłych. Do 8 miesiąca dziecko nie ma wypracowane pojęcia stałości przedmiotu. Tzn. kiedy przedmiot znika z pola widzenia dziecka to znika również z jego umysłu. Myślenie dziecka więc jest oparte na zasadzie „tu i teraz”. Gdy dziecko pojmuje już pojęcie stałości przedmiotu to zaczynają się pojawiać u niego inne środki myślenia takie jak np. pamięć czy język. Wtedy to stadium sensomotoryczne dobiega końca. Dziecko nabywa zdolność do myślenia o przyszłości i przeszłości.

2. Przedoperacyjne (2-7 lat)- jest to tzw. Okres przejściowy kończący się pojawieniem myślenia operacyjnego. Podczas rozwijania mowy u dziecka pojawia się u niego zdolność myślenia symbolicznego. Jednak nadal jego myślenie w większym stopniu jest zdominowane przez postrzeganie, a nie przez postrzeganie świata pojęciowo. Myślenie dziecka jest ograniczone przez:
- egocentryzm
- centracja (zwracanie uwagi na jedną właściwość przedmiotu)
- nieodwracalność

3. Operacje konkretne (7-11 lat) - w tym stadium dziecko nabywa pojęcia odwracalności w myśleniu, staje się mniej egocentryczne oraz potrafi dostrzegać przedmioty i zdarzenia z różnych punktów widzenia. Dziecko w tym stadium potrafi posługiwać się takimi operacjami jak klasyfikacja czy szeregowanie. Aby rozwiązać jakiś problem dziecko potrzebuje manipulacji i eksperymentowania na przedmiotach rzeczywistych.

4. Operacje formalne (11- do końca) - nabywanie przez dziecko myślenia abstrakcyjnego bez konieczności odwoływania się do konkretnych przedmiotów i wydarzeń. Potrafi ono rozwiązywać problemy w umyśle za pomocą zbioru hipotez z równoczesnym badaniem wzajemnych zależności.

  1. Odpowiedz   Pytanie  :    okres przedoperacyjny piageta Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.