Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Społeczne>Psychologia>Schematy i heurystyki w: Psychologia społeczna. Serce i Umysł

Schematy i heurystyki w: Psychologia społeczna. Serce i Umysł

książki Streszczenie   według:robcjak     Autorzy: Elliot Aronson; Timothy D. Wilson; Robin M. Akert
ª
 
Myślenie automatyczne. Co to jest? Czy pomaga nam w codziennym życiu czy jednak szkodzi? Dlaczego tak szybko wydajemy sądy na jakiś temat często nie zastanawiając się nad tym?
Zachęcam do lektury...

Automatyczne sterowanie: myślenie bez wysiłku


Myślenie automatyczne – myślenie nieświadoma, niezamierzone, mimowolne i niewymagające wysiłku.

Schematy – struktury poznawcze, którymi ludzie posługują się w celu organizowania wiedzy o świecie społecznym, porządkując ją wokół tematów i przedmiotów. Schematy wpływają na to, jak zauważamy, analizujemy i zapamiętujemy informacje.

Myślenie automatyczne pomaga na zrozumieć nowe sytuacje przez odniesienie do wcześniejszych doświadczeń. Schematy odnoszące się do członków jakiejś grupy społecznej ( grupy ludzi, płeć, rasa) są zwykle nazywane stereotypami.

Funkcje schematów:
- wypełniają luki naszej wiedzy
- pomagają organizować świat
- pomagają nadawać sens światu, zapewniają poczucie ciągłości z poprzednimi wydarzeniami
- pozwalają ograniczyć wieloznaczność sytuacji
- wskazówki dla pamięci

Dostępność – łatwość odszukiwania w pamięci schematów i pojęć, a tym samym wykorzystywania jej do formułowania sądów o świecie społecznym.

Dwa rodzaje dostępności:
- trwale dostępne ze względu na doświadczenia z przeszłości
- wzbudzanie schematu pod wpływem zdarzeń poprzedzających( zwiększenie dostępności schematów cech lub pojęć przez świeże doświadczenia)

Utrzymywanie się schematów

Efekt uporczywości – utrzymywanie się przekonań o sobie i świecie społecznym, nawet gdy argumenty potwierdzające te przekonania zostały zdyskredytowane.

Urzeczywistnianie schematów

Samospełaniające się proroctwo – sytuacja w której
1. oczekiwanie wobec innej osoby wpływa
2. na odnoszenie się do niej, co
3. powoduje, że jej zachowanie jest zgodne z pierwotnymi oczekiwaniami, a zatem przyczynia się do ich urzeczywistnienia.

Strategie i skróty myślowe

Heurystyki wydawania sądów – skróty myślowe używane do szybkiego i skutecznego formułowania sądów.

Heurystyka dostępności – zdroworozsądkowa zasada myślenia polegająca na wydawaniu sądu na podstawie tego, jak łatwo coś przychodzi nam na myśl, np. Jeżeli łatwo możesz znaleźć kilka przykładów, gdy Alphonse bronił swoich racji, to jest on prawdopodobnie osobą asertwną. Jeśli zaś możesz bez trudu wskazać kilka sytuacji, w których okazał się nieśmiały lub uległy, to prawdopodobnie nie jest on zbyt asertywny. Heurystyki nie zawsze dają pełny obraz danej osoby.

Heurystyka reprezentatywności – skrót myślowy polegający na klasyfikowaniu czegoś na podstawie jego podobieństwa do typowego przypadku, na przykład podobieństwa Briana do twojego wyobrażenia o Kalifornijczykach.

Informacja o proporcji podstawowej, czyli informacja o względnej częstości występowania przedstawicieli różnych kategorii w danej populacji, na przykład biorąc pod uwagę odsetek studentów pochodzących ze stanu Nowy Jork na nowojorskim uniwersytecie stanowym.

Ludzie, gdy mają do dyspozycji zarówno informację o proporcji podstawowej, jak i sprzeczne z nią informacje o konkretnej osobie, zwracają większą uwagę na reprezentatywność cech danej osoby dla określonej kategorii.

Heurystyka zakotwiczenia i dostosowania – skrót myślowy polegający na posługiwaniu się liczbą lub wartością jako punktem wyjścia, do którego często w niewystarczającym stopniu dostosowuje się swoją ocenę.
Opublikowano dnia: 04 czerwca, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.