Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Wrażenia i spostrzeganie

Praca naukowa Streszczenie   według:frezi19     Autor : frezi19
ª
 

Wrażenia
Odzwierciedlają pojedyncze procesy przedmiotów i zjawisk. Jest to najprostsza informacja o działającym aktualnie bodźcu. Z odbiorem wrażeń wiąże się zjawisko adaptacji, tzn. zmiany wrażliwości na powtarzające się bodźce. Zaburzenia odbioru wrażeń to sensopatie. Zaliczamy do nich następujące objawy:
1.Nadwrażliwość (Hiperestezja) - jest to nadmierna reaktywność na wszystkie, nawet słabe bodźce. Objaw ten spotyka się w zespole neurastenicznym po zatruciach, w początkowych stadiach psychoz.
2. Zmniejszenie wrażliwości (Hipoestezje) - jest to zmniejszenie intensywności odbieranych bodźców. Objaw ten spotykamy w zespołach depresyjnych i otępiennych.
3. Cenestopatie - są to doznania płynące ze skóry lub narządów wewnętrznych, o zmiennej lokalizacji pod postacią: np. mrowień, pieczenia, kłucia, drętwienia lub ucisków. Objaw ten spotykamy w zespołach depresyjnych (depresji hipochondrycznej), schizofrenii a także w zespole neurastenicznym.
Spostrzeganie
Jest to całościowe odzwierciedlenie zorganizowanego zespołu cech przedmiotów i zjawisk działających na receptory. Spostrzeganie stanowi podstawę procesów poznawczych, a jego treść zależy od wiedzy, doświadczenia i stanu emocjonalnego (apercepcja), a także sprawności układów receptorowych.
Zaburzenia spostrzegania dzielimy na:
1. Złudzenia - iluzje
2. Omamy - halucynacje
3. Zaburzenia psychosensoryczne
ad. 1. Złudzenie (iluzja) jest to fałszywe spostrzeżenie istniejącego przedmiotu lub zjawiska. Mamy wówczas do czynienia z nieprawidłową klasyfikacją prawidłowo odebranego bodźca. Złudzenia mogą powstać pod wpływem: emocji (np. strachu), na skutek zakłóconych warunków spostrzegania (np. o zmroku, w stanie zaburzonej świadomości). Złudzenia nie muszą być objawem zaburzeń psychicznych jeśli są korygowane po ustąpieniu czynników pogarszających warunki spostrzegania. Szczególnym rodzajem złudzeń są paraidolie. Jest to spostrzeganie w kształtach obłoków, wzorów tapet, nieregularnych plam, konkretnych postaci lub obrazów.
ad. 2. Omamy (halucynacje) - jest to spostrzeganie nieistniejących przedmiotów
i zjawisk. Kryteria rozpoznania omamów według Kurta Schneidera są następujące:
a. Omamy muszą być przeżyciami zmysłowymi, a nie myślowowyobrażeniowymi i mieć wartość realnych spostrzeżeń, niezależnych od woli chorego.
b. Brak przedmiotu lub zjawiska powinien być stwierdzony przez badającego.
c. Objaw powinien być powtarzalny.
d. Należy uwzględnić jedynie jednoznaczne plastyczne i wielokrotne wypowiedzi chorych.
Omamy dzielimy według:
1. struktury - na proste (np. błyski, trzaski) oraz złożone (przedmioty, sytuacje, sceny)
2. projekcji zmysłowej - omamy słuchowe (najczęstsze), wzrokowe, czuciowe, smakowe, węchowe, interoceptywne (ustrojowe)
3. formy.
Omamy prawdziwe utożsamiane z realną rzeczywistości, zwykle żywe, jaskrawe, rzutowane w zewnętrzną przestrzeń. Ten typ omamów spotykamy w schorzeniach na podłożu egzogennym.
Omamy rzekome (pseudohalucynacje) różnią się od prawdziwych tym, że nie są utożsamiane z realną rzeczywistością. Podobnie jak w przypadku omamów prawdziwych chory wierzy w nie, ale uważa, że powstają one w wyniku działania niezwyczajnych sił i zjawisk, a od realnej rzeczywistości potrafi je oddzielić. Omamy te rzutowane są w wewnętrzną przestrzeń zmysłową (głosy w głowie, obrazy w oczach). Omamy rzekome spotykamy głównie w schizofrenii. Rozróżnienie omamów prawdziwych i rzekomych może być trudne szczególnie w psychozach u dzieci i młodzieży. Stąd podział ten przyjęty jest głównie w psychiatrii europejskiej, a nie jest obowiązujący w Stanach Zjednoczonych. Omamy mogą być także zależne od warunków występowania. Spotyka się omamy psychogenne (katatymiczne) symbolicznie odzwierciedlające przeżycia emocjonalne - osoba widzi wówczas to czego pragnie lub czego się lęka. Tego typu omamy mogą występować w zespołach dysocjacyjnych. Omamy mogą wystąpić także w trakcie zasypiania (omamy hypnagogiczne), lub w trakcie budzenia się (omamy hypnopompiczne).
Ad. 3. Zaburzenia psychosensoryczne. Są to zaburzenia syntezy zmysłowej dotyczące złożonego procesu spostrzegania takich zjawisk, jak poczucie czasu, przestrzeni i schematu ciała.
a. Zaburzenia procesu czasu. Dotyczą zjawiska nieprawidłowej oceny upływającego czasu (zwolnienie lub przyspieszenie upływu czasu). Nosi ono nazwę dyschronognozji. Spotykane jest w uszkodzeniach czynności lub struktury płatów skroniowych.
b. Zaburzenia spostrzegania przestrzeni, spotykane także najczęściej w patologii płatów skroniowych mózgu. Objaw ten polega na zmianie odległości, wielkości, kształtu i perspektywy przedmiotów i otaczającej ich przestrzeni.
c. Zaburzenia schematu ciała. Objaw ten polega na spostrzeganiu zniekształcenia, zmiany wielkości lub proporcji ciała. Spotykany jest w przypadku patologii płatów skroniowych mózgu.
Odrębnym objawem jest zjawisko dysmorfofobii spotykane w przebiegu schizofrenii. Objaw ten polega na spostrzeganiu zniekształcenia twarzy lub innej części ciała chorego z towarzyszącym temu lękiem i przekonaniem, że podobny wstręt i lęk budzi to w otoczeniu.
Objawami z pogranicza zaburzeń psychosensorycznych oraz zaburzeń pamięci są:
deja vu lub deja vecu - przedmiot lub sytuacja spotykana pierwszy raz wydaje się znajoma. jamais vu lub jamais vecu - przedmiot lub sytuacja dobrze znana wydaje się spostrzegana lub przeżywana pierwszy raz.
Zespół halucynacyjny (halucynoza)
Podstawowym objawem tego zespołu są omamy prawdziwe, najczęściej słuchowe występujące w trzeciej osobie pod postacią uporczywych komentarzy, wyzwisk, gróźb pod adresem chorego. W przypadku omamów wzrokowych mogą to być uporczywie powtarzające się postacie lub obrazy.
Świadomość jest niezaburzona, pamięć zachowana. Może występować lęk i niepokój ruchowy pod wpływem treści omamowych. Nastrój z reguły obniżony z cechami drażliwości i zniecierpliwienia. Zespół halucynacyjny może mieć charakter ostry lub przewlekły. Występuje
najczęściej u osób zażywających przewlekle środki toksyczne, np. alkohol.
Opublikowano dnia: 15 maja, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    jaką rolę odgrywają spostrzeżenie, intuicja i przeczucie w komunikacji niewerbalnej? Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.