Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Definicja psychologii

książki Streszczenie   według:anantonia     Autorzy: F.Aguirre; R.Monce; N.Ramirez; J; Domingo
ª
To streszczenie zostało przetłumaczone z języka definition of psychology
 
Samo słowo psychologia składa się z dwóch greckich wyrazów: „psyche” i „logos” co dosłownie tłumaczy się jako studiowanie duszy. Później rozwinie się w kierunku studiów nad umysłem. Dzisiaj wielu autorów zdefiniowałoby psychologię jako naukowe badania zachowań i procesów umysłowych. Dla lepszego rozumienia słowa psychologia, spróbujmy poddać owo znaczenie szczegółowej analizie. Kiedy mówimy słowo „zachowanie”, przychodzą nam do głowy dwie rzeczy: zachowania ukryte i te, które widzimy na zewnątrz nazwijmy je jawnymi. Te zachowania, które widzimy na własne oczy to sposób ubierania się , wysławiania się, jedzenia, dobór koloru włosów czy sukienki; W gruncie rzeczy są to różne codziennie przez nas obserwowane działania osób pojedynczych a także i całych grup ludzi. Są to więc sytuacje łatwo postrzegane i mogą być mierzone w czasie i przestrzeni, W przeciwieństwie do opisanych wyżej zachowań jawnych zachowania ukryte nie są widoczne gołym okiem. Przykładami takich zachowań są np. gniew, zazdrość, uprzejmość, szczęście, smutek. Są to zachowania, których nie możesz zauważyć od pierwszego rzutu oka, jeżeli nie jest się do tego odpowiednio przygotowanym. Zachowania niejawne są mierzalne, choć pociąga to za sobą konieczność zastosowania bardziej skomplikowanych procedur. Ukryte zachowania można jednak wydedukować z zachowań jawnych. Przypomina to trochę popularną grę w grupowe rozwiązywanie przedstawianych bez słów zagadek. Gracz, który przed obliczem grupy wykonuje jakieś działania w rzeczywistości przedstawia zachowania jawne. Pokazuje on bez słów różne gesty (zachowania) w taki sposób aby jego/jej grupa graczy byli zdolni odgadnąć zagadkę. Tak ujawniają się ukryte zachowania są choć najczęściej nie mają na celu ich odkrycia. Jak to się więc dzieje, że wiemy, że ktoś jest smutny, szczęśliwy? Dowiemy się o tym obserwując zachowania jawne. Możemy stwierdzić, że ktoś jest smutny, gdy ktoś nie uśmiecha się, ma oczy zapłakane, patrzy na nas bezmyślnie i tym podobne. Ktoś kto się śmieje wyśpiewuje piosenki skacze tu i tam możemy przyjąć, że jest to osoba szczęśliwa.
Tak definiuje się zachowania ukryte i jawne. Kiedy mówimy słowa „procesy umysłowe” znowu pojawiają się nam dwa ich rodzaje – świadome i nieświadome. Świadome procesy umysłowe są to te , w trakcie których zdajemy sobie sprawę z ich istnienia. Na przykład jestem świadomy, że teraz właśnie czytamy ten tekst, że operuję myszką i podnoszę tekst wyżej. Świadomość tego oznacza, że o czymś myślimy. Tymczasem w procesach nieświadomych nie zdajemy sobie sprawy z tego, że w ogóle zachodzą. Oddychanie nie wymaga od nas myślenia o nabieraniu oddechu za każdym razem – to staje się naturalne i całkowicie poza naszą świadomością. A oto są dwie części naszej definicji psychologii: zachowania i procesy umysłowe. Miewamy czasem tendencje do formułowania pośpiesznych ocen i opinii szczególnie kiedy dana osoba niezbyt nam się podoba. Gdy widzimy kogoś, kto jest zawsze sam, łatwo przychodzi nam uznać go za osobę aspołeczną, co widocznie skłania innych do unikania go. Wyciągamy taki wniosek na podstawie sytuacji (zachowania) jawnej ale czy jest to konkluzja słuszna? W tym momencie w grę wkraczają badania naukowe. Psychologia jest dziedziną nauki i jako taka nie wyciąga wniosków na podstawie pojedynczych zachowań jawnych. Gdy mówimy badania naukowe to oznacza to, że wnioski uzyskuje się w drodze systematycznych i obiektywnych metod obserwacji i eksperymentu. Zanim sformułuje się wszechstronne i szczegółowe wnioski, musi się towarzyszyć procedurze prowadzenia obserwacji i przebiegu testów, Fundamentem psychologii jest obserwacja i eksperyment w obszarze jawnych i niejawnych zachowań, po to by móc orzec czy jest to proces świadomy czy nieświadomy.
Opublikowano dnia: 09 września, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.