Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Konflikty międzynarodowe

książki Streszczenie   według:milka22     Autorzy: Z.Smutek; J. Maleska; B. Surmacz
ª
 
Na początku lat 90'''' poważnym zagrożeniem dla ładu międzynarodowego były procesy dezintegracyjne. Rozpad bloku wschodniego, a także przobrażenia w Związku Radzieckim naruszyły równowagę polityczną i gospodarczą w tym rejonie świata. W związku z tym w wielu państwch odrodziły się konflikty o podłożu narodowym i etnicznym, między innymi związane z problemem mniejszości węgierskiej w Rumunii i na Słowacji czy mniejszości rosyjskiej i ukraińskiej w Mołdawii. Tego rodzaju konflikty pojawiły się na Litwie i Łotwie. Rozpad Jugosławii i związane z nim konflikty narodowościowe spowodowały powstanie najpoważniejszego zagrożenie bezpieczeństwa europejskiego od czasów zakończenia II wojny światowej.
Charakter globalny może przybrać konflikt między bogatą Północą, a ubogim Południem, zwłaszcza, że nakłada się na niego konflikt religijny między światem islamskim a chrześcijańskim oraz kulturowy- pomiędzy państwami Trzeciego Świata a Zachodem. W ostatnich latach do rangi zagrożenia globalnego urosły terroryzm i przestępczość zorganizowana.
Przyczyny wspólczesnych konfliktów zbrojnych:
- Spory terytorialne
- najczęsciej występują na kontynecie afrykańskim gdzie znaczna część granic została wyznaczona geometrycznie(wzdłóż południków i równoleżników), a tylko 26% granic poprowadzono zgodnie z warunkami naturalnymi. spory terytorialne stanowią również źródło konfliktów w Ameryce Południowej. W 1995 roku w starciach pomiędzy wojskami Ekwadoru i Peru zginęło ponad 40 osób. Sporny obszar miał powierzchnię 340km kwadratowych.
-wewnętrzne układy społeczno- polityczne-są przyczyną coraz większej liczby konfliktów zbrojnych. Wojny domowe stają się coraz bardziej liczniejsze. Dotyczy to szczególnie społeczności, które stosunkowo niedawno dopracowały się swojej państwowości. Znaczna część takich konfliktów rozgrywa się na kontynencie afrykańskim.
-ingerencja innych państw- w rozwiązywaniu problemów wewnętrznych kraju często prowadzi do zaostrzenia konfliktu. Przykładem jest zaangażowanie się Stanów Zjednoczonych w lokalne konflikty w Korei i Wietnamie.
-nadmierne zbrojenia- i związany z nimi wzrost pozycji elit wojskowych również mogą się przyczynić do tworzenia lub nasilenia konfliktów. Przykładem jest interwencja armii rosyjskiej w Czeczenii pod naciskiem wyższych dowódców wojskowych.
-konflikty zbrojne o surowce- mają związek ze znaczeniem strategicznym danego surowca. W dobie narastających problemów energetycznych i surowcowych ropa naftowa staje się bardzo ważnym surowcem o znaczeniu strategicznym. Przykładem tego jest konflikt w Zatoce Perskiej, który został zapoczątkowany aneksją Kuwejtu przez Irak w 1990 roku.
- proces formowania się narodów- konflikty o podłożu etnicznym spowodowały najdalej idące zmiany na mapach politycznych świata. Walka narodów Związku Radzieckiego o prawo do samostanowienia była przyczyną rozpadu jednego z największych imperiów w historii
-ideologiczne i religijne żródła konfliktów zbrojnych- ideologia komunistyczna stanowiła początek między innymi wojny koreańskiej, wietnamskiej i przewrotu w Chile. Obecnie po upadku tego systemu, komunizm odgrywa już niewielką rolę. Narastają natomiast konflikty o podłożu religijnym. Taki charakter miała między innym wojan iracko- irańska oraz konflikt bałkański. Pojawiają się coraz częciej fanatycy, którzy w imię swoich poglądów religijnych popełniają samobójstwa kosztem życia innych ludzi.

Jedną z najpowszechniejszych przyczyn eskalacji konfliktów zbrojnych jest problem fundamentalizmu islamskiego. O skali zagrożenia świadczy atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone 11 września 2001 roku. Innym zagrożeniem, które może się przyczynić do powstania i rozwoju konfliktów zbrojnych, są nacjonalizmy i związane z nimi ruchy separastyczne. Taki charakter ma sp
Opublikowano dnia: 05 lutego, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    przebiego konfliktu narodowego Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    książka o problemach zdrowia w rejonie konfliktów zbrojnych Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    cd Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.