Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Społeczne>Edukacja>Opis obrazu -elementy opisu

Opis obrazu -elementy opisu

artykułu Streszczenie   według:AWE45     Autor : Ewa
ª
 
Plan – to przestrzeń przedstawiona na rysunku, obrazie lub reliefie. W polu widzenia przedmioty jednego planu przesłaniają dalsze, wtedy powstaje kompozycja wieloplanowa. Tak więc mamy rozróżnienie na kompozycje i wieloplanową. Plany realizowane są w sztuce na kilka sposobów – znany ze starożytności plan strefowy polega na przedstawieniu ponad planem pierwszym drugiego planu, bez perspektywicznego zmniejszenia.Przykładem tego typu rozwiązania malarskiego jest sztuka egipska lub sumeryjska .

Drugim typem planu jest, podobny do pierwszego, plan – spiętrzenie, stosowany w sztuce średniowiecza i wiążący się z tzw. perspektywą odwróconą (postaci pierwszego planu były mniejsze od tych większych,ważniejszych na planie dalszym). Doskonałym odzwierciedleniem planu spiętrzonego jest np. Sąd Ostateczny Giotta di Bondone

W sztuce nowożytnej dominują kompozycje wieloplanowe , w których artyści, stosując perspektywę linearną, uzyskują wrażenie trójwymiarowości, głębi. Ilustracją tego typu planu może być dowolny obraz Leonarda da Vinci lub późniejsze konkretyzacje, np. w twórczości Édouarda Maneta (Śniadanie na trawie).•


Kompozycja
– to sposób, w jaki artysta wiąże linie, bryły, płaszczyzny, plamy barwne, światło, aby stanowiły całość zgodną z intencją twórcy. Istnieją określone schematy kompozycyjne, zależne od konwencji epoki, samego twórcy. Składają się na nie np. osie kompozycyjne, zabiegi wywołujące wrażenie ruchu lub bezruchu itp. Podstawowym elementem analizy kompozycji dzieła jest podział na: kompozycję statyczną (Portret kobiety z tabliczką i rylcem uznawany za portret Safony, fresk z Pompejów i kompozycję dynamiczną (dynamiczna– Hendrick ter Brugghen, Król Dawid grający na harfie,

• Światło
– istotne jest źródło (lub źródła) światła oraz to, co podlega rozświetleniu; światło może być punktowe(taki zabieg dominuje w baroku), rozproszone (impresjonizm).
Opublikowano dnia: 30 października, 2013   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.