Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Związki wyrazowe w zdaniu

artykułu Streszczenie   według:AWE45     Autor : Ewa
ª
 
Związki wyrazowe w zdaniu

Związek główny- związek podmiotu i orzeczenia

Związki poboczne- związki wyrazów określających i określanych


Zależności gramatyczne

a) związek zgody- wyraz określający i i określany dostosowują się do siebie pod względem przypadku, liczby , rodzaju.

b) związek rządu- wyraz określany wymaga jednej określonej formy wyrazu określającego : w związku rządu pozostają wszystkie dopełnienia.

c) związek przynależności- jeden z wyrazów pozostających w związku jest nieodmienny lub jest wyrażeniem przyimkowym.


Aby sprawdzić w jakim związku pozostają ze sobą wyrazy w zdaniu należy:

-dokonać rozbioru logicznego zdania, wyodrębnić związki i określić wyraz nadrzędny ( określany) i podrzędny ( określający)

- jeśli podczas odmiany obydwa wyrazy zmieniają końcówki i dopasowują się do siebie, jest to związek zgody

- jeśli wyraz nadrzędny zmienia końcówki, a wyraz podrzędny pozostaje w tej samej formie, jest to związek rządu.

- jeśli wyraz podrzędny to wyrażenie przyimkowe lub nieodmienna część mowy, jest to związek przynależności.Przykład rozbioru logicznego zdań z uwzględnieniem związków wyrazowych.


Wieczorem lekko podenerwowani goście rozeszli się do swoich pokoi.Goście ( podmiot) rozeszli się (orzeczenie)


Jacy?

gdzie? kiedy?

podenerwowani do pokoi wieczorem


Jak?

czyich?

lekko swoich


Związki:


Podenerwowani goście- związek zgody

podenerwowani lekko- związek przynależności ( lekko przysłówek , nieodmienna część mowy

rozeszli się do pokoi- związek przynależności ( do pokoi – wyrażenie przyimkowe)

swoich pokoi- związek zgody

rozeszli się wieczorem- związek rządu.

Opublikowano dnia: 15 października, 2013   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.