Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Społeczne>Edukacja>Brian P. Levack Czarownica 2

Brian P. Levack Czarownica 2

artykułu Streszczenie   według:AWE45     Autor : Ewa
ª
 
1. Odwołując się do akapitu 8., wyjaśnij, dlaczego zawód akuszerki mógł być szczególnie niebezpieczny dla kobiet, które go wykonywały.

Akuszerki często posądzano o bycie czarownicami. Tłumaczono tym wzrost dzieciobójstwa i aborcji w XVI w., gdyż sądzono, że akuszerki-czarownice składały w ofierze diabłu nieochrzczone dzieci.

8. Na podstawie akapitów 1. i 9.–11. scharakteryzuj wygląd i wymień pięć cech psychiki typowej czarownicy.

Typowa czarownica była stara i słaba, często kaleka. Cechy jej psychiki: kłótliwość, zuchwałość, arogancja, niezależność od autorytetu mężczyzny, mściwość, agresywność.

9. Z akapitu 10. wypisz trzy epitety, które miały charakteryzować przeciętną kobietę w czasach dawnych, oraz trzy ich antonimy, mające charakteryzować czarownicę.

Kobieta: posłuszna; podporządkowana mężowi; ustępliwa

Czarownica: zuchwała; niezależna od mężczyzn; agresywna

10. Przedstaw sens myśli rozwijanych przez autora w akapitach 8.–12.

Przedstawiciele elit religijnych i rządzących uważali akuszerki za czarownice, sądząc, że zabijały one dzieci na ofiarę diabłu. Kobiety posądzane o bycie czarownicami nie należały do wspólnoty społecznej, popadały w konflikty z sąsiadami. Czarownice były uosobieniem sprzeciwu wobec konwencji kobiety, stanowiły an­tytezę obrazu żony. Prześladowano je sądząc, że są sprzymierzeńcami szatana i symbolem chaosu świata.

11. Autor artykułu widzi w zjawisku polowań na czarownice przejaw

a) zabobonności i obniżenia roli patriarchatu.

b) kryzysu społecznego, załamania obrazu świata i hierarchii władzy.

c) niepokojów psychicznych społeczeństw i przemian obyczajowych.

d) fanatyzmu religijnego i obniżenia roli władzy.

Odpowiedź: b).

12. Na podstawie akapitu 14. wyjaśnij sens frazeologizmów: „kozioł ofiarny” i „polowanie na czarownice”. Wskaż przykłady współczesnych zachowań społecznych, które można określać tymi wyrażeniami.

„Kozioł ofiarny” – osoba skazana niewinnie przez władze, by uśmierzyć lęki, niepokoje społeczne. „Polowanie na czarownice” – szukanie winnych wśród osób niezwiązanych z daną sprawą, będących na uboczu. Przykłady: Żydzi w nazistowskich Niemczech oraz osoby oskarżone o komunizm w Ameryce (USA) po II wojnie światowej.

Opublikowano dnia: 01 października, 2013   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.