Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Brian P. Levack Czarownica

artykułu Streszczenie   według:AWE45     Autor : Ewa
ª
 
1. Określ, jaką rolę w kompozycji wypowiedzi odgrywają podane niżej akapity:

a) 1. b) 7. c) 13. d) 14.

a) Wstęp, b) postawienie problemu naukowego, c) podsumowanie wywodu, ukazanie zjawiska w skali ogólnej, d) zakończenie z nawiązaniami do późniejszej historii (aspekt ponadczasowy tematu).

2. Na podstawie akapitów 2. i 3. wymień powody strachu przed czarownicą.

Powody: posiadanie magicznych mocy, przekonanie, iż jest sługą diabła.

3. W jakim znaczeniu występuje w tekście łaciński termin maleficium?
a) czarnoksięstwo b) czynienie zła

c) magiczna moc d) czarna magia

Odpowiedź: d).

4. Obecne w akapicie 3. określenie „uczony stereotyp” jest

a) oksymoronem i ma zabarwienie ironiczne.

b) hiperbolą i ma wydźwięk afirmatywny.

c) metaforą i ma wydźwięk negatywny.

d) epitetem i ma sens pozytywny.

Odpowiedź: a).

5. Wskaż dwa akapity, w których autor referuje poglądy ówczesnych uczonych dotyczące diaboliczności czarownic. Omów nadludzkie cechy, jakie przypisywano czarownicom.

To akapity 2. i 5. Nadludzkie cechy czarownic: wywołują nieszczęście lub śmierć ludzi albo zwierząt, potrafią latać.

6. Początkiem epoki nowożytnej, o której mowa w akapicie 6., jest wiek
a) XV. b) XVI. c) XVII. d) XVIII.

Odpowiedź: b).
Opublikowano dnia: 01 października, 2013   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    odwojując się do akapitu 8, wyjaśnij dlaczego zawód akuszerki mógł być szczególnie niebezpieczny dla kobiet, które go wykonywały Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.