Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Społeczne>Edukacja>Istota pracy pedagogicznej nauczyciela na I etapie edukacji szkolnej.

Istota pracy pedagogicznej nauczyciela na I etapie edukacji szkolnej.

Praca naukowa Streszczenie   według:Evaa    
ª
 
Podstawowe składniki pracy pedagogicznej nauczyciela:
1. Wybór koncepcji edukacji. Aby nauczyciel mógł wzbudzić aktywność dzieci, musi opracować zajęcia edukacyjne, które odzwierciedlają określoną koncepcję teoretyczną edukacji. Można wyróżnić 4 koncepcje edukacji:
- istotą pracy pedagogicznej nauczyciela jest organizowanie warunków, aby dzieci mogły w różny sposób wyrażać siebie.
- organizowanie szeroko rozumianego doświadczenia dziecka. Doświadczenie to może być praktyczne, społeczne, umysłowe i autokreacyjne. Wszystko to prowadzi do zmiany, a zmiana jest podstawowym wskaźnikiem rozwoju,
- koncepcja edukacji może być oparta na tzw. urabianiu dziecka według zewnętrznie przyjmowanych wartości lub też na rozwijaniu. W 1 przypadku: kształtujemy, modelujemy, wdrażamy, zmuszamy, stosujemy rygory zewnętrzne. W 2 zaś nauczyciel proponuje, udziela odpowiedzi, informuje, oponuje, akceptuje,
- wszystko co dziecko postrzega, także zachowania nauczyciela, są dla niego źródłem informacji intuicyjnie przyswajalnych. Nauczyciel próbuje poznawać oczekiwania ucznia i w miarę możliwości je zaspokajać.
2. Znajomość kryteriów wyboru programu i podręcznika.
Uwzględnia się następujące kryteria:
- koncepcję integracji,
- proporcjonalność w doborze zróżnicowanych treści,
- redakcję językową,
- czytelność programu i podręcznika,
- koncepcję graficzną, stopień czytelności ilustracji, schematów.
3. Kierunki aktywności edukacyjnej dziecka a formułowanie tematów zajęć.

Kierunki aktywności odzwierciedlone są w temacie zajęć. Pomysłowość i możliwości improwizacji nauczycieli w tym zakresie są nieograniczone.

- tematy przedmiotowe – odnoszą się do przedmiotu pracy ucznia. Rolą nauczyciela jest proponowanie takich tematów, które dają dzieciom radość tworzenia, stymulują ich wielokierunkowy rozwój.
- tematy instrumentalne – tematy dotyczące form organizacyjnych kontaktu edukacyjnego nauczyciela z dziećmi (np. tabelki itp. lub swobodne wypowiedzi dzieci, rozmowa z dziećmi, inscenizacja itp.)
- tematy umiejętnościowe – preferują rozwijanie umiejętności językowych dzieci w procesie dydaktycznym

4. Organizacja dnia aktywności dziecka.

Nauczyciel przygotowuje zajęcia obejmujące cały dzień projektowanej aktywności dziecka. Organizacja pracy dziecka powinna być zgodna z rytmem biologicznym wydolności psychicznej.

5. System oceniania dziecka.

Podstawowym elementem jest ocena opisowa. Należy prowadzić obserwację i rejestrować spostrzeżenia wskazujące na osiągnięcia i trudności dzieci.

Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.