Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Społeczne>Edukacja>Paradygmaty edukacyjne we współczesnej pedagogice wczesnoszkolnej

Paradygmaty edukacyjne we współczesnej pedagogice wczesnoszkolnej

Praca naukowa Streszczenie   według:Evaa    
ª
 
Paradygmaty edukacyjne we współczesnej pedagogice wczesnoszkolnej

Paradygmat - z j. greckiego, ozn. wzór, przykład.

Pojęcie to zostało wprowadzone do pedagogiki w 1967r. przez Thomasa Kuhna.

  • Cz. Kupisiewicz (1985) definiował termin ten jako „przykładową teorię”; „całościową koncepcję”; „dominujący styl myślenia”.
  • R. Więckowski twierdzi, że „paradygmaty są swoistą koncepcją teoretyczną, określającą sposób analizy rzeczywistości, a ponadto pozwalają na wyjaśnienie spostrzeganych czy rejestrowanych badawczo faktów i zjawisk pedagogicznych (…) są swoistą metateorią”.

Treść: mogą dotyczyć różnych kręgów tematycznych, np. organizacji edukacji lub pracy pedagogicznej nauczyciela albo aktywności edukacyjnej dzieci.

PARADYGMATY (wg Więckowskiego) obejmujące różne podejścia pedagogiczne nauczyciela i wynikające z nich formy aktywności uczniów:


1. Zadaniowe - zakłada formułowanie zadań przez nauczyciela (werbalne sformułowane; wykonanie ich przez dzieci). Podejście to oparte jest na behawioralnej teorii bodźca - reakcji. Jest ono niekorzystne, gdy stosuje się je ustawicznie. Wiedza typu: wiem, że

Preferuje się tu percepcyjno- odtwórczy sposób uczenia się dzieci (bez działanie i głębszej analizy).


2. Projektowanie okazji edukacyjnych - preferuje percepcyjno- wyjaśniający sposób uczenia się dzieci. Nauczyciel przygotowuje sekwencje okazji (zadań otwartych) - różne propozycje, by uczeń miał z czego wybierać. Możliwości wyboru: zadań, czynności edukacyjnych, sposobów wykonania, rozwiązań. Ważne jest tu stawianie pytań i szukanie na nie odpowiedzi. Pytania te pozwalają ustalić związki merytoryczne i logiczne między zjawiskami, procesami, faktami (dlaczego/ z jakiego powodu/co się stanie, jeśli…). Chodzi też o wyjaśnianie ewentualnych niezgodności między wiedzą obiektywną a doświadczeniem osobistym dziecka (tzw. dysonans poznawczy).

Efektem jest tu wiedz typu: wiem dlaczego


3. Podejście sytuacyjne - preferuje percepcyjno-innowacyjny sposób uczenia się dzieci (tzw. twórczość). Rola nauczyciela polega tu na tworzeniu ciekawych sytuacji - intrygujących, zaskakujących ucznia, wywołujących duże zainteresowanie i motywację. Chodzi także o przetwarzanie wiadomości w sposób twórczy oraz o możliwość wychodzenia poza dostarczone informacje. Należy stymulować aktywność twórczą uczniów.

Efektem tego podejścia jest wiedza typu: wiem jak

Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.