Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Społeczne>Edukacja>Założenia pedagogiki personalistycznej A

Założenia pedagogiki personalistycznej A

artykułu Streszczenie   według:Spencer48    
ª
 
Personalizm jest nie tylko jednym z kierunków współczesnej filozofii, ale również radykalnym nurtem w naukach o wychowaniu, afirmującym każdy podmiot jako osobę, która jest zaangażowana w proces socjalizacji, kształcenia i wychowania. Nazwa personalizm (łac. persona - osoba) dotyczy zatem tych wszystkich prądów i nurtów w teoriach edukacyjnych, które jednocześnie opowiadają się za autonomią osób, ich godnością i racjonalnością. Personalizm to kierunek, który zaakceptował do końca i konsekwentnie wartość samego człowieka, jako osoby i osobowości, a rozwój tej osobowości uczynił podstawową, autonomiczną wartością i celem działań.
Osoba to wartość ponad inne wartości, nie tylko etyczne. „Osoba” (łac. persona)
i wyprowadzane stąd pojęcie „osobowości” stanowi właśnie centralne zagadnienie personalizmu. Podkreśla się tu szczególnie autonomiczną wartość człowieka jako osoby, a w pedagogice personalistycznej tą wartość człowiek posiada już od momentu poczęcia w łonie matki. Poza tym każdy człowiek posiada swą godność i wartość – nie otrzymuje ich od innych ludzi.
Istota ludzka jest wartością najwyższą, bezwzględną – w świecie bytów stworzonych jest jedyną rzeczywistością posiadającą wartość per se. Z tego względu będąc osobą per se, tj. mającą własny cel, którym jest doskonalenie się w swym istnieniu – nie może być traktowana jako środek do celu innego człowieka względem społeczeństwa (por. F. Adamski, 1993, s.12).
Z racji przyjętego punktu wyjścia i zarazem tezy: „człowiek jest osobą” – personalizm odwołuje się prawie zawsze do klasycznej definicji „osoby” przekazanej nam przez Boecjusza. Za Boecjuszem przez osobą zazwyczaj rozumie się indywidualną substancję
o rozumnej naturze (nationalis naturae indywidua substantia).
Charakterystycznymi właściwościami rozumnej (duchowej) natury osoby są:
1) uzdolnienie do intelektualnego poznawania rzeczywistości […];
2) uzdolnienie do wyboru poznanych dóbr (wartości);
3) uzdolnienie do miłości (szeroko pojętej, ustopniowanej przez hierarchię dóbr);
(Leksykon filozofii…, 1997, s. 417).
Dzięki tym właściwościom „osoba przekracza świat przyrody i tworzy specyficznie ludzki świat kultury”. (Leksykon filozofii…, s. 417).
Całą strukturę istnienia osobowego interesująco przedstawia Romano Guardini
w swoim traktacie „Świat i osoba” z 1939 r. Wydaje się, że jego ujęcie najlepiej oddaje fakt konkretnego istnienia osobowego.
Dla takiego wyjaśnienia są brane pod uwagę trzy poziomy:
1. osoba jest nade wszystko „formą”, tzn. rozpoznawalna jako kształt wśród innych form, a więc „elementy stanowiące ją znajdują się w kręgu związków strukturalnych
i funkcjonalnych takich, że każdy element jest poznawalny w całości, a całość
elemencie”;
2. drugi poziom fenomenu „osoba” jest reprezentowany przez „indywidualność”, której centrum „nie jest przestrzenne lecz witalne” i jest ono stanowione przez „wewnętrzność”;
3. trzeci poziom znajduje się w tym, co nazywa się „osobowością”.
Wskazuje się przez takie pojęcie na formę indywidualności żyjącej o ile jest ona zdeterminowana przez ducha. Tutaj ukazuje osoba swoją „wewnętrzność” przez „samoświadomość”. Wewnętrzność osoby wyraża się także przez „wolność”. (R. Guardini, 1939, s. 122-149).
Tu nie tylko jest uznana struktura wewnętrzna osoby, lecz również jej dynamika. Ponadto precyzowane są wszystkie relacje: osoba należy do siebie samej, przynależy sobie
i nie może być posiadana przez innego, nie może być też ani reprezentowana lub zastąpiona przez innych.
Tym bardziej nie może być ona zagrożona w swoim istnieniu jako osoba, jeśli sama nie odrzuci istnienia, które daje jej podstawę, a więc wartość, którą jest ona sama.

/\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\

Jeśli potrzebujesz pomocy w pracy domowej z Polskiego, Historii lub WOS-u albo jakiegoś innego przedmiotu humanistycznego napisz do mnie na gg34813659, zajrzyj także na moją osobistą stronę gdzie możesz zobaczyć zrobione do tej pory prace domowe, oto link do strony: http://9fada19b.linkbucks.com Jeśli będę tylko potrafił, to zawsze będę się starał pomóc osobie która się do mnie zgłosiła. Pomagam również w znalezieniu jakiś informacji, programów lub innych danych.
Pisz nawet gdy nie ma mnie na gg, na pewno odpiszę. Pomoc z mojej strony jest darmowa(nie pobieram opłat za moje usługi)

Zapraszam serdecznie do przeczytania tego tekstu oraz zajrzenia na mój profil gdzie znajdują się inne moje teksty.

Pozdrawiam
Opublikowano dnia: 06 stycznia, 2012   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.