Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Społeczne>Edukacja>Typy badań realizowane w ramach ped.: Inne klasyf problemów badawczych

Typy badań realizowane w ramach ped.: Inne klasyf problemów badawczych

artykułu Streszczenie   według:Spencer48    
ª
 

Inne klasyfikacje problemów badawczych:
N.Belnapa
1)pytania typy ?czy?, 2) pytania typy, który o jednej alternatywie, 3) pytania typy czy o pełnej liczbie alternatyw 4)pytania typu, który o pełnej liczbie alternatyw 5) pytanie typu czy o nierozłącznej liczbie alternatyw 6) pytanie typu, który o nierozłącznej liczbie alternatyw?
S.Nowak
1) pytania o przekrojowe i dynamiczne właściwości przedmiotów lub o zdarzenia i procesy, jakim te przedmioty podlegają oraz 2) pytania o to czy zachodzą pewne relacje między właściwościami badanych przedmiotów.
J.Brzeziński
1) dotyczące wartości zmiennych
2)problemy dotyczące zależności między zmiennymi
a)problemy ilościowe, które obejmują pytania o istotność zmiennych (niezależnych) dla innej zmiennej (zależnej)
b) problemy dotyczące kształtu zależności zmiennej Y od określonej zmiennej niezależnej dla innej istotnej
Sposoby formułowania problemów badawczych
Formułowanie problemów badawczych to z pozoru prosty zabieg werbalny, polegający na precyzyjnym rozbiciu tematu na pytania i problemy. Zabieg ten musi jednak spełniać kilka warunków, jeśli chcemy, aby był prawidłowy. Otóż sformułowane problemy muszą wyczerpywać zakres naszej niewiedzy, zawarty w temacie badań. Tak, więc problemy w sposób znacznie bardziej precyzyjny określają teren badawczych poszukiwań. Drugim warunkiem poprawności sformułowanych przez nas problemów, jest konieczność zawarcia w nich wszystkich generalnych zależności między zmiennymi. Dzięki temu dość ściśle będziemy mieć wyznaczony zakres badanych zjawisk (...). Trzecim warunkiem poprawności problemu badawczego jest jego rozstrzygalność empiryczna oraz wartość praktyczna. W fazie koncepcji nie można niestety zdobyć całkowitej pewności, czy problem posiada te dwa istotne walory.(Pilch)

Geneza problemów badawczych
W metodologii badań naukowych podkreśla się trzy podstawowe źródła wyławiających się problemów badawczych. Są nimi:
1. Osobiste preferencje badacza
?Każdy badacz jak pisze Z.Zaborowski stanowi indywidualną strukturę psychiczną o specyficznych upodobaniach, doświadczeniach osobistych i naukowych? trudno, więc byłoby wiązać takie same oczekiwania w pracy badawczej nad danym problemem ze strony wszystkich uczonych tej samej dyscypliny naukowej.
Oceniając dany problem pod kątem własnych preferencji, ułatwiających i umożliwiających pomyślne jego rozwiązanie warto odpowiedzieć na następujące pytania:
1) Czy jestem naprawdę zainteresowany problemem i jednocześnie wolny od jednostronnych nastawień w sposobie jego ujmowania i rozwiązywania?
2) Czy reprezentuje w wystarczającym stopniu wymagane zdolności i wystarczający zasób wiedzy, aby podjąć się odpowiedzialnie rozwiązania podstawionego problemu?
3) Czy dysponuje należytymi metodami i technikami badawczymi oraz odpowiednim terenem badań i osobami badanymi celem właściwego przeprowadzenia badań naukowych?
4) Czy znajdę czas na przeprowadzenie badan i będę w stanie zapewnić zgromadzenie możliwie obiektywnych danych, następnie krytycznie je przeanalizować?

Opublikowano dnia: 05 stycznia, 2012   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.