Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Społeczne>Edukacja>Wypracowanie maturalne. Jakie treści zawrzeć w wypracowaniu? Klucz

Wypracowanie maturalne. Jakie treści zawrzeć w wypracowaniu? Klucz

artykułu Streszczenie   według:Aave3    
ª
 
 • Wypracowanie maturalne. Jakie treści zawrzeć w wypracowaniu? Klucz. (rozwinięcie)


  Klucz maturalny podaje pewien zakres zagadnień, które powinny znaleźć się w wypracowaniu oraz podaje przykładowe treści. Jeśli zmieścisz się w danym zakresie, nauczyciel może przyznać ci punkt.

  Oto fragment klucza odpowiedzi do tematu „Społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle. Co i w jaki sposób krytykuje Ignacy Krasicki w Palinodii? Obraz Polaków wyłaniający się z podanych fragmentów utworu skonfrontuj z ich wizerunkiem zawartym w innych znanych Ci satyrach tego poety.”


  Palinodia”

  1.Krytykowane wady Polaków, 0–6

  np.:


  demoralizacja (zdrada, oszustwo, rozpusta, odrzucenie wartości cnoty i honoru),

  beztroskie, puste życie, trwonienie majątków,

  korzystanie z cudzej pracy,

  brak troski o kraj (upodobanie do warcholstwa),

  pijaństwo,

  pogoń za cudzoziemską modą,

  brak szacunku dla przodków.


  Sposób krytyki:

  2. ironia,0-1

  3. wskazanie co najmniej jednego argumentu 0-1

  np.: pozorne odwołanie zarzutów jako ich potwierdzenie,

  4. inne sposoby, 0-4

  np.:

  komizm słowny,

  stypizowanie bohaterów (krytyka wad, nie konkretnych osób),

  kontrasty,

  wyolbrzymienie (przerysowanie, nagromadzenie) opisywanych wad,

  elementy dialogowe w monologu podmiotu mówiącego (apostrofy do bohaterów, pytania, wykrzyknienia itp.


  O czym trzeba napisać?
  1. Podstawa – interpretacja tekstu
  2. Analiza tekstu (warstwa językowa) wymagana dla poziomu rozszerzonego, dla podstawowego tylko wówczas, gdy wskazuje nań temat.
  3. Konteksty – ( wiedza historycznoliteracka, filozoficzna, z zakresu sztuki), jeśli temat tego wymaga, informacje najlepiej podać we wstępie lub w zakończeniu.
  4. Odwołanie się do innych tekstów – jeśli temat to zakłada.
  5. Własne przemyślenia – krótkie i także na temat

 • Kiedy kontekst jest potrzebny?

  Kontekst związany z tematem, np.: „Społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle. Co i w jaki sposób krytykuje Ignacy Krasicki w Palinodii? Obraz Polaków wyłaniający się z podanych fragmentów utworu skonfrontuj z ich wizerunkiem zawartym w innych znanych Ci satyrach tego poety.”

  Interpretując powyższy temat trzeba odwołać się nie tylko do „Palinodii”, ale też innych satyr Ignacego Krasickiego (np.: „Małżeństwo”, „Żona modna”, „Świat zepsuty”) i ich dydaktycznego charakteru charakterystycznego dla klasycyzmu polskiego Oświecenia.


  Kiedy potrzebna jest analiza?

  Wrócę znów do kilkakrotnie przywoływanego tematu: .: „Społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle. Co i w jaki sposób krytykuje Ignacy Krasicki w Palinodii?...

  Temat sugeruje, że należy zbadać, jakich środków językowych używa autor, krytykując społeczeństwo polskie (sposoby krytyki we fragmencie klucza – powyżej)
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    czy wokulski przegral swoje zycie Zobacz wszystkie
  Komentarz Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
  X

  .