Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Społeczne>Edukacja>Metody aktywne ( aktywizujące ) w nauczaniu.

Metody aktywne ( aktywizujące ) w nauczaniu.

artykułu Streszczenie   według:Grazyna2     Autor : Marzena Wysmyk
ª
 

Metody aktywne ( inaczej aktywizujące ) w nauczaniu :


1. Ustne - wywiad, sąd nad postacią, żywy opis, komentarz, burza mózgów, spotkanie autorskie, konferencja prasowa, zajmij stanowisko, seminaria, różne odmiany dyskusji, metoda sytuacyjna, metoda przypadku, zgadnij kim jesteś.

2. Pisemne - metoda ściany, ankieta koniczynka, śnieżnej kuli, trójkąta, koło analogii, płynąca kartka, wizualizacja, metoda przypadków, drzewko decyzyjne, mapa pojęciowa, piramida priorytetów, 5 pytań.


3. Działaniowe – drama, zajmij stanowisko, symulacja ról, gry i zabawy, żywa rzeźba, krąg definicji, metoda projektu, albumy, happening, pokaz, demonstracje, instalacje, performance ( skupia uwagę na jednostce,na niepowtarzalności jednostek, na jej problemach egzystencjonalnych i psychologicznych) , enviroment (otoczenie- otacza widza ze wszystkich stron, nauczyciel wypełnia trójwymiarową przestrzeń przedmiotami ) , inscenizacje.

Głowną rolę odgrywa nauczyciel, który powinien precyzyjnie sformułować cele, polecenia, temat, stworzyć atmosferę sprzyjającą angaowaniu się uczniów w rozwiązywanie problemu.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Opublikowano dnia: 07 października, 2011   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.