Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Społeczne>Edukacja>Przymiotniki opisujące cechy charakteru. Arkusz hospitacyjny

Przymiotniki opisujące cechy charakteru. Arkusz hospitacyjny

Praca naukowa Streszczenie   według:DiVa87    
ª
 
  ARKUSZ HOSPITACYJNY

KLASA: III  gimnazjum

TEMAT LEKCJI DO DZIENNIKA: Przymiotniki opisujące cechy charakteru.

TEMAT LEKCJI NA TABLICĘ I DO ZESZYTÓW PRZEDMIOTOWYCH:
Personality adjectives.

CEL LEKCJI: Uczeń potrafi opisać charakter ludzi.

STRUKTURY: I’am/ She/He is a… person. He/She looks like a (f. ex. good) person.
He’s probably… Perhaps she’s…


DZIAŁANIA: Wprowadzenie przymiotników opisujących cechy charakteru. Uczeń opisuje swoje cechy charakteru oraz cechy innych ludzi. Dobieranie przymiotników z ramki na zasadzie przeciwieństw, słuchanie i powtarzanie przymiotników za wzorem - ćwiczenie wymowy, rozmowa na temat osobowości osób przedstawionych na ilustracjach.

SŁOWNICTWO: chatty, cheerful, cold, dishonest, extroverted, friendly, honest, impolite, insensitive ,moody, polite ,quiet, relaxed, sensitive, shy, tense, unfriendly, warm.

METODA NAUCZANIA: praca nauczyciela z klasą, praca indywidualna ucznia, praca w parach, praca całą klasą.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tablica, podręcznik, ćwiczenia, zeszyt, odtwarzacz CD, płyta CD.
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.