Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Społeczne>Edukacja>Konspekt - j.angielski. Pytania szczegółowe z czasownikiem ‘to be’.

Konspekt - j.angielski. Pytania szczegółowe z czasownikiem ‘to be’.

Praca naukowa Streszczenie   według:DiVa87    
ª
 
Konspekt do lekcji języka angielskiego.

Informacje ogólne
Typ szkoły: Szkoła Podstawowa 
Klasa : 5 
Podręcznik: New English Zone 1

Tematy lekcji:
a) Temat na tablicę i do zeszytów przedmiotowych:
When is your English lesson?
b) Temat do dziennika:
Pytania szczegółowe z czasownikiem ‘to be’.

Cele nauczania
Cele ogólne:
- wprowadzenie zaimków pytających;
- zapoznanie z tworzeniem pytań szczegółowych przy pomocy zaimków pytających;
- formułowanie pytań o miejsce, godzinę, dzień tygodnia, wiek osób itp.

Cele operacyjne:
- uczeń potrafi tworzyć pytania szczegółowe z czasownikiem ‘to be’;
- uczeń potrafi zapytać o miejsce, godzinę, dzień tygodnia, wiek osób itp.

Formy socjalne:
- praca nauczyciela z klasą
- praca indywidualna ucznia

Środki i pomoce dydaktyczne:
- tablica, podręcznik (Unit 4 str.42,43) i ćwiczenia.

Lesson Plan
Stage   Estimated timing Activity Procedure 
 1  4 min.   Czynności organizacyjne   Nauczyciel wita się z klasą, sprawdza obecność oraz zapisuje temat na tablicy, a uczniowie w zeszytach przedmiotowych.
 2  15min.  Wprowadzenie tematu   Uczeń przypomina odmianę czasownika ‘to be’ przez osoby. Nauczyciel zapisuje na tablicy zaimki pytające, takie jak : Where, Who, What, When i objaśnia co oznaczają. Podaje przykład: ‘What is it?’ oraz przykładową odpowiedź: ‘It’s a book.’ Nauczyciel dyktuje notatkę do zeszytów.
 3  18 min.  Ćwiczenia utrwalające   Uczeń wpisuje zaimki pytające w zdaniach (ćw.1 str. 42), tworzy pytania z rozsypanki wyrazowej ( ćw. 2 str. 42), znajduje pytania szczegółowe i zapisuje je w zeszycie (ćw.3 str.42), uzupełnia pytania zgodnie z obrazkami (ćw.4 str 42). W ćwiczeniach wybiera spośród dwóch możliwych odpowiedzi prawdziwą (ćw.1 str 36), układa pytania do odpowiedzi ( ćw. 2 str 36), uklada pytania z rozsypanki wyrazowej (ćw. 3 str 36)
 4 8 min.  Zakończenie   Nauczyciel oddaje kartkówki z godzin i zapisuje oceny w dzienniku. Nauczyciel żegna się z uczniami i zadaje pracę domową.
 homework
workbook ex. 4/36


Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.