Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Społeczne>Edukacja>Uwarunkowania dojrzałości i gotowości szkolnej.

Uwarunkowania dojrzałości i gotowości szkolnej.

Praca naukowa Streszczenie   według:DiVa87    
ª
 
Pójście dziecka do szkoły jest ważnym etapem w życiu małego człowieka. Zabawę , która przeważała w przedszkolu zastępuje nauka. To czy dziecko sprosta wymaganiom stawianym przez szkołę i czy w prawidłowy sposób będzie się rozwijać zależy w głównej mierze od tego czy osiągnęło ono dojrzałość szkolną. Termin dojrzałość szkolna oznacza gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole. Pojęcie dojrzałości i gotowości szkolnej często stosowany jest zamiennie. To czy dziecko jest gotowe do podjęcia nauki zależy od osiągnięcia takiego stanu w rozwoju fizycznym, umysłowym i emocjonalno-społecznym, który pozwoli dziecku podołać obowiązkom szkolnym. Na dojrzałość szkolną wpływ mają czynniki indywidualne, które zawierają właściwości danego organizmu przekazywane drogą genetyczną, predyspozycje psychiczne i fizyczne dziecka oraz jego skłonności i dążenia. Kolejnymi czynnikami są czynniki środowiskowe, które mieszczą w sobie wpływ rodziny i innych grup społecznych. Wyróżnić możemy tutaj następujące grupy czynników rodzinnych, które mają tutaj istotny wpływ:
warunki materialne, czyli to czy rodzina ma odpowiednie środki na spełnienie elementarnych potrzeb dziecka tj. odżywiania, ubrania, zapewnienie warunków do nauki i zabawy. Przyczyni się to prawidłowego rozwoju dziecka.
warunki kulturalne, czyli bogactwo językowe rodziców, poziom ich wykształcenia, zasady wychowania dzieci, sposób w jaki spędzają czas wolny, potrzeby kulturalny. 
warunki społeczno-psychologiczne, czyli to czy dziecko wychowuje się w rodzinie pełnej czy niepełnej, czy jest jedynakiem, czy pochodzi z rodziny wielodzietnej, stosunki między rodzicami, osobowość rodziców, atmosfera jaka panuje w domu. 
Wszystkie te czynniki mają istotny wpływ na osiągnięcie dojrzałości szkolnej dziecka.

Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.