Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Społeczne>Edukacja>Działy i dziedziny pedagogiki specjalnej

Działy i dziedziny pedagogiki specjalnej

Praca naukowa Streszczenie   według:DiVa87    
ª
 
Działy wg Grzegorzewskiej:
* oligofrenopedagogika - pedagogika dotycząca jednostek upośledzonych umysłowo
* surdopedagogika - pedagogika dotycząca jednostek o upośledzonym słuchu
* tyflopedagogika - pedagogika dotycząca jednostek o upośledzonym wzroku
* pedagogika resocjalizacyjna - dotycząca jednostek o zaburzonym zachowaniu na tle czynników organicznych i środowiskowych
* pedagogika terapeutyczna - dotycząca jednostek kalekich i przewlekle chorych
wg Dykcika działy i dziedziny ze względu na rodzaj odchylenia od normyDziedziny pedagogiki specjalnej:
- Pedagogika zdolnych i uzdolnionych:
1. wybitne zdolności ogólne
2. uzdolnienia kierunkowe


- Pedagogika rewalidacyjna rehabilitacyjna:
1.uposledzenia umysłowe
2.wady wzroku
3.wady słuchu
4.sprzężone upośledzenia


- Pedagogika lecznicza, terapeutyczna:
1.choroby przewlekłe
2. niesprawność ruchowa
3.odmienność somatyczna
4.autyzm, zespoły psychozopodobne
5.starość


- Pedagogika resocjalizacyjna:
1. niedostosowanie społeczne
- społeczność
- antyspołeczność
2. demoralizacja
3. przestępczość


- Pedagogika korekcyjna:
1. trudności w uczeniu
2. partialne zaburzenia rozwoju
3. zaburzenia mowy
4. zaburzenia emocjonalne

Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.