Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Pedagogika ekologiczna

Praca naukowa Streszczenie   według:DiVa87    
ª
 
Pedagogika ekologiczna

ekologia - oikos oznacza dom, domostwo, miejsce zamieszkania, środowisko, termin po raz pierwszy został użyty przez Ernesta Haechela w 1869 roku dla określenia nauki, której przedmiotem zainteresowań jest „ całokształt oddziaływań między organizmami i ich środowiskiem, zarówno ożywionym jak i nieożywionym.
ekosystem- grupa organizmów zamieszkująca pewien obszar geograficzny

Powstanie pedagogiki ekologicznej
1 faza: - początków międzynarodowego ruchu ekologicznego należy poszukiwać w latach 60 XX wieku, - przeciwstawienie się dotychczasowym wartościom i stylowi życia, odejście od konsumpcyjnego stylu zycia, zwrot ku naturze i duchowości, kultywowanie troski o przyrodę
2 faza: - poczatek lat 80- kryzys ekologiczny Ziemi raport U Thant

Na gruncie filozoficzno - religijnym pojawił się szereg sposobów myślenia o relacji człowieka z przyrodą:
1. Pełna symbioza człowieka z przyrodą wystąpiła w kulturze antycznej i w regionach gdzie SA religie animistyczne i toteizm
2. Idea uświęcania i ubóstwiania przyrody obecna w religiach i filozofii Dalekiego Wschodu- hinduizm, taoizm, buddyzm ,
3. oddzielenie człowieka od świata przyrody i przypisanie roli nadrzędnej obecne w tradycji judeochrześcijańskiej i protestanckiej
4. Zanegowanie idei postepu oraz zwrócenie się ku naturze, próba zrozumienia jej znaczenia, dążenie do jedności z przyrodą tzw. punkt zwrotny

Ekocentryzm: światopogląd, zaprzeczenie antropocentryzmu, przeformułowanie pojęć dobrobytu i postępu. Nauka i technika służące dotąd panowaniu człowieka nad przyrodą maja być przekształcone w narzędzia jej ochrony.

Nurty w ekologii (Ekologia płytka lub umiarkowana, ekologia głęboka)
I. Ekologia płytka: antropocentryzm, biocentryzm, bioregionalizm, ekofilozofia, ekologia społeczna.
II. Ekologia głęboka: etyka ekologiczna, ekofeminizm, androcentryzm.

  1. Odpowiedz   Pytanie  :    pedagogika ekologiczna Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.