Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Pedagogika egzystencjalna.

Praca naukowa Streszczenie   według:DiVa87    
ª
 
PEDAGOGIKA EGZYSTENCJALNA

Wywodzi się z koncepcji filozoficznych- szkoły jońskiej ( Tales, Heraklit)→ pyt. o początek i naturę świata, zasad nim rządzących- od Sokratesa → poprzez dialog- pyt. o człowieka, jego życie, los ludzki, postępowanie człowieka (co nim kieruje)
• Dwie tendencje:
1. Agnostyczno- ateistyczna ( człowiek żyje w społeczeństwie, to ono determinuje go do określonych działań)
Heidegger, Sarte, Camus
2. Teistyczne - Bóg integruje w życie ludzkie, kieruje nim
Buber, Marcel, Jaspers
- wiąże się z personalizmem
- osoba cechy:
• jednostkowość,
• autentyczność egzystencji ,
• autentyczność ( bycie sobą),
• dialogiczność
• dramatyczne ujęcie ludzkiego losu, optymizm- służy dobru, poznanie siebie dogłębnie:
• „tragiczny optymizm”
• konkretne usytuowanie
• zaangażowanie
• wolność

Personalizm  Egzystencjalizm  
  - stała, niezmienna natura ludzka, rozumowanie
- widzi człowieka optymistycznie
- dążenie do schematów
- osoba- substancjalność
- zmienność natury, konkret, elementy przeżyciowe, wolność, decyzja
- pesymistycznie, w kategoriach dramatu
- wroga schematom
- odrzuca substancjalność


Cechy edukacji i kształcenia:
1. Dialog ( równość partnerów) – metoda, proces, postawa
Człowiek dialogu poszukuje z innymi prawdy, dążenie do współdziałania z otoczeniem, oddanie swego ja do dyspozycji partnera przez miłość
Wychowawca- nauczyciel- widzi w uczniach nie tylko odbiorców bo sam się od nich uczy, partnerstwo, akceptacja odmiennego zdania, zachęca do dyskusji, wyrażanie własnego zdania, gdy trzeba jest sługą ucznia, jest do jego dyspozycji
2. Autentyczność – bycie sobą- świadome postępowanie, odpowiedzialność, aktywność, uwolnienie się od dominacji, autentyczność zabija, opinia, automatyzm dnia powszedniego, pełnione funkcje schematy w które jesteśmy wtłaczani
Wychowawca- nauczyciel- poznaje życie dziecka, jego egzystencję, traktuje indywidualnie, dostrzega autentyczność ucznia, dopasowanie metod nauczania do możliwości, zainteresowań, prowadzi do rozumnej egzystencji, do wolnej decyzji, samo decydowanie o sobie
3. Zaangażowanie – oddanie się sprawie dobrowolnie, aktywność intelektualna, emocjonalna, psychiczna
Wychowawca- nauczyciel- poznaje sytuację dziecka, sytuacje stresowe, konflikty wew. I zew., pomaga zrozumieć własną sytuację i jak ją zmienić, przyczyny i skutki

Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.