Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Społeczne>Edukacja>Pomoc dla osób opuszczających więzienie cz. III / resocjalizacja

Pomoc dla osób opuszczających więzienie cz. III / resocjalizacja

Praca naukowa Streszczenie   według:TomHagen    
ª
 
Następnym etapem pomocy dla skazanego jest pomoc udzielona mu już po opuszczeniu zakładu karnego. Ten etap możemy podzielić na pomoc doraźną i długofalową.
Pomoc doraźna to pomoc udzielana przez zakład karny w postaci:
- zapomogi finansowej tzw. „żelazna kasa”
- odzieży i obuwia stosownego do pory roku
- biletów do miejsca zamieszkania
- artykułów żywnościowych na czas podróży
- artykułów rehabilitacyjnych, lekarstw, okularów leczniczych, protez
- poradnictwa ( adres Kuratora sądowego, adres najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz stowarzyszeń i fundacji, które statutowo zajmują się pomocą dla byłych więźniów).
Pomoc długofalowa udzielana jest przeważnie przez pracowników socjalnych, zatrudnionych w Ośrodkach Pomocy Społecznej w myśl ustawy o pomocy społecznej. Osoba opuszczające zakład karny może liczyć na pomoc w postaci świadczeń pieniężnych i rzeczowych oraz szeroko zakrojonej pracy socjalnej.
Do świadczeń pieniężnych zaliczamy:
- zasiłki stałe ( dla osób niepełnosprawnych)
- zasiłki okresowe
- zasiłki celowe ( np. na pokrycie zadłużenia czynszowego, na leki, na dożywianie itp.).
W skład świadczeń rzeczowych możemy zaliczyć:
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne,
- odzież, obuwie
- ciepły posiłek
- artykuły higieniczne

Pomoc postpenitencjarną regulują przepisy:
- Kodeks Karny Wykonawczy
- Ustawy o Pomocy Społecznej
- Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

Tak ja wspomniałem w pomocy postpenitencjarnej uczestniczą także organizacje pozarządowe takie jak stowarzyszenia, oto przykład pomocy proponowanej przez Stowarzyszenie „Patronat”. Konkretne, statutowe działania Stowarzyszenia skupiają się między innymi na:
- udzielaniu osobom pozbawionym wolności i ich rodzinom pomocy moralnej, materialnej i prawnej;
- uczestniczeniu w działalności wychowawczej, prowadzonej w zakładach, w których przebywają osoby pozbawione wolności, a zwłaszcza w dziedzinie kultury i oświaty, kultury fizycznej i ochrony środowiska;
- odwiedzaniu osób pozbawionych wolności w miejscach ich przebywania;
- zwracaniu się do kompetentnych organów w indywidualnych sprawach osób pozbawionych wolności;
- przedkładaniu właściwym organom państwowym memoriałów, wystąpień i wniosków w sprawie zakładów, w których przebywają osoby pozbawione wolności, ich potrzeb i funkcjonowania oraz opiniowaniu aktów prawnych, związanych z materią objęta zakresem działania Patronatu;
- sprawowaniu dozoru nad skazanymi i sprawowaniu opieki nad osobami zwolnionymi z zakładów;
- indywidualnym przygotowywaniu poszczególnych skazanych do readaptacji w społeczeństwie po zwolnieniu z zakładu;
- przeciwdziałaniu bezrobociu oraz promowaniu zatrudnienia i aktywizacji zawodowej skazanych i byłych skazanych, członków ich rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Opublikowano dnia: 07 maja, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    Do jakich instytucji mogę się udać po pomoc socjalną Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    czy nalezom mi się pieniądze z fuduszu postpenitencjarnego Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    Odbyłem 6-letni wyrok w Z.K. Obecnie jestem w schronisku nie pracuję ale szukam intensywnie pracy jestem zarejestrowany w urzędzie.jestem 2-gi mies na wolności i nie mam środków na własne pot.corobić? Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    Czy kurator sądowy ma obowiązek mi pomóc jeśli odsiedziałem swój wyrok do końca '6 lat' i w jakim stopniu przez jaki okres czasu jeśli jestem zarejestrowany w urzędzie nie pracuję mieszk w schronisku? ( 2 odpowiedzi ) Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz  :    Ja również dopiero jestem 6 dni na wolności odsiedziałem 1 rok przed pójsiem do zk prowadziłem działalnosśc p=odprowadzał podatki,podatek od podatku a teraz co nikt mi niec chce pomóc straciłem mieszkanie ponieważ było na kredyt nadmienie że pozostałmi do spłaty 30tys zł warte ok 400tys zlicoytowane za 100tys prze komornika i dalej zostałem z długiem jebać polske wstydze sie tego że jestem polakiem,w wiezieniu tragedia warunki jak w oborze cały wyrok odsiedziałem na gochowie warszawa,i co musiał 6 sierpnia 2013
  1. Odpowiedz  :    Nikt nie ma obowiazku Ci pomagac.Mozesz isc ze swiadectwem zwolniena do kuratora dyzurnego i poprosic o pomoc dorazna.To smieszne kwoty,pod warunkiem ze maja pieniadze w kasie na wyplacenie.Czesto ich nie ma.Raczej nie uzalaj sie nad soba tylko kombinuj by stanac samemu na tzw.nogi.Inaczej nikt Ci w zasranej Polsce nie ponoze. 22 czerwca 2013
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    przysługuje po wyjściu z zakładu karnego średnia krajowa? ( 1 Odpowiedz ) Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz  :    Przysluguje ale jak sam sobie zarobisz,albo ukradniesz.Ten temat to fikcja.Dostaniesz stowe na odczepnego i radz sobie sam.Taka jest realna rzeczywistosc. 22 czerwca 2013
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    jednorazowa zapomoga postpenitencjarna Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj

Więcej streszczeń i recenzji użytkownika TomHagen

More
X

.