Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Seks a "dzikie" plemiona.

Praca naukowa Streszczenie   według:starka     Autor : starka
ª
 

Kiedy idą razem, nigdy nie trzymają się za ręce ani nie przytulają. Zazwyczaj chodzą gęsiego.
W miejscach publicznych rozdzielają się: ona przyłącza się do grupy kobiet, on trzyma się razem z mężczyznami. Czułe spojrzenia, uśmiechy i żarty są zakazane. Aby być blisko, mąż i żona na wyspach Trabrianda udają się na miłosne wyprawy w głąb lasu. Spragnieni pieszczoty namiętnie obgryzają sobie rzęsy. Pocałunków nie znają. Postępują zupełnie inaczej, niż Europejczycy. Zachowanie pary z wysp Trabrianda jest zupełnie normalne, ale szokujące dla drugiej. Swoich zwyczajów nie potrafili by zrozumieć nie tylko dlatego, że ich nie znają. Zbyt wiele ich też różni: szerokość geograficzna, rasa, religia, historia. Należą do innych kultur. To, gdzie, z kim i jak się kochamy, czego się wstydzimy lub czym podniecamy, nie zależy tylko od naszych upodobań. Dlatego to, co w jednej epoce i kulturze jest normalne, w innych okolicznościach bulwersuje.
Zatem kluczem do zagadnienia jest kultura. Wg Taylora jest to kompleks obejmujący wiedzę, sztukę moralność, prawo, obyczaje i wszelkie inne umiejętności i zwyczaje nabyte przez człowieka jako członka społeczeństwa.
Dla seksuologa kultura jest nadbudową natury, fenomenem specyficznie ludzkim. Miedzy naturą a kulturą mogą być bardziej lub mniej harmonijne powiązania. Naturą jest całe genetyczne wyposażenie człowieka, czynniki biologiczne dziedzictwo otrzymane ze społeczeństwa zwierząt, świata przyrody. Kultura natomiast jest twórczością człowieka. W sferze seksu kultura dostarcza systemu wartości, norm, zakazów i nakazów, wzorce zachowań, określone modele identyfikacji płciowej. Reguluje zachowania seksualne, styl interakcji partnerów, poddaje naturę seksualną człowieka określonej regulacji dla dobra społeczności, rodziny, małżeństwa.
W celu poznania zachowań seksualnych ludzi wywodzących się z różnych kultur ważne jest oderwanie się od własnego kręgu kulturowego, schematów myślenia i przyswojenie sobie tła poznawanej kultury. Brak takiej postawy często prowadzi do niesłusznego oceniania innej obyczajowości według własnych standardów kulturowych.
Więc wg tych kryteriów wszystkie zbiorowości ludzkie mają kulturę. Zatem przyjąć należy też określenie kultury „dzikiej”. „Dzikiej” czyli jakiej? Zakresem rozważań objęłam rejony Afryki oraz Ameryki Południowej(wybrane plemiona). W istocie nie można powiedzieć, iż są to plemiona czy społeczeństwa niecywilizowane(cywilizowane inaczej- być może). Zatem jako kulturę „dziką” określam kulturę słabiej rozwiniętą pod względem zarówno gospodarczym jak i naukowym czy technicznym. Ich sposób postrzeganie jest inny, różny(np. od społeczeństw europejskich), nawet zdecydowanie. Lecz, jak już wspomniałam, by lepiej przyjrzeć się, poznać ich kulturę, należy wyrwać się spoza ścisłych ram naszej kultury i nie oceniać kultury innej niż nasza według naszych norm kulturowych.
Afryka jest bardzo bogata pod względem kulturowym, różnych narodowości, plemion, wyznań, tradycji nakładania się na siebie wielu wpływów.
Francuski humanista Roger Bastide stwierdza, że w mentalności Afrykanów wszechświat ma biegun męski i kobiecy i stąd bierze się podział ról płciowych. Seks jest więzią tych biegunów inności. Nie prowadzi jednak do jedności rozumianej u nas jako partnerstwo. Małżeństwo ma określone cele prokreacyjne, ekonomiczne, a nie partnerstwo jako ideał. Kobieta w Afryce jest przede wszystkim matką, a seks jest spotkaniem z partnerem, który da jej radość macierzyństwa. Płciowość ma szereg ograniczeń kulturowych, podlega normom i obyczajom plemiennym.
Segregacja płci istnieje od dzieciństwa, dzieci są przygotowywane do pełnienia odmiennych ról życiowych. Obrzęd inicjacji daje pełnię męskości i kobiecości, a różne rytuały wtajemniczenia, często okryte milczeniem, przynależnością do tajnych grup wiążą się z silną identyfikacją ze światem własnej płci.
Brak jest wśród nich wzoru skromności seksualnej, pojęcia wstydu seksualnego. Dane o obyczajowości seksualnej Afryki pochodzą m. in. z licznych mitologii, obserwacji życia codziennego, wytworów sztuki erotycznej. Ujawnia to liberalizm wobec masturbacji, współżycia przedmałżeńskiego; natomiast częściej spotyka się negatywne postawy wobec homoseksualizmu, kazirodztwa.
We współżyciu seksualnym zakres pieszczot jest bardzo zróżnicowany w zależności od kultur danych obszarów.
Istnieje mit przypisujący Murzynom wyjątkową potencję seksualną, dużą częstość współżycia, zdolność do wielokrotnych stosunków w krótkim okresie czasu, duże rozmiary członka. Badania seksuologów obaliły wszystkie elementy tego mitu.
Sztuka erotyczna Afryki podobnie jak inne ujawnia różne formy kontaktów seksualnych i pozycji, ale wyjątkowo rzadko znajdujemy w niej treści dewiacyjne.
Amerykę Południową zamieszkują szczepy zarówno patrylinearne, jak i matrylinearne, mające model monogamii, poligamii, sororatu, poliandrii, małżeństw próbnych.
W większości kultur akceptowano przedmałżeńskie stosunki seksualne. Kontakty te przybierały charakter orgii pijackich, jawnego współżycia w obecności innych, ale w większości kultur miały charakter intymny. Zakaz kontaktów przedmałżeńskich znajdujemy.
Zawarcie małżeństwa wiązało się z przestrzeganiem określonych zasad, np. z dojrzałością płciową, odpowiednim wiekiem, uzyskaniem zgody wodza czy naczelnika wioski, rodziców. Inicjatywa zawarcia małżeństwa mogła być narzucona mężczyźnie. W innych kulturach wyboru małżonka dokonywała kobieta, np. podczas tańca, przez oświadczyny, podjęcie pracy u przyszłego męża, w trakcie orgii z udziałem alkoholu.
Kontakty seksualne poprzedzone były krótkimi pieszczotami, bardziej ceniony był stosunek. Pozycje były różne, najczęściej boczne, siedzące, stojące, tzw. indiańska, rzadziej praktykowano pozycję klasyczną. Zróżnicowanie form współżycia obejmuje również różny poziom akceptacji lub odrzucenia zakazu np. oralizmu, analizmu, seksu grupowego, w poszczególnych grupach etnicznych. Dewiacje seksualne są częściej spotykane niż w innych kulturach (transwestytyzm, sodomia, pedofilia i kazirodztwo).
Meksykański antropolog Francisco Guerra stwierdził, że w Ameryce przedkolumbijskiej wiele praktyk seksualnych szło w parze z kanibalizmem, składaniem ofiar z ludzi oraz narkotyzowaniem się. Analne stosunki były znane i powszechnie uprawiane. Znano homoseksualizm. Zoofilię spotykano w Peru. Masturbacja była potępiana. Prostytucje stanowiła problem marginesowy, w niektórych rejonach istniała prostytucja homoseksualna. Kazirodztwo było natomiast spotykane w wyższych warstwach społecznych.
Różnorodność kultur Indian Ameryki Południowej utrudnia tworzenie syntezy postaw wobec seksu. Zdecydowanie wspólną cechą jest pozytywne nastawienie do seksu, tolerancja wobec różnych form aktywności seksualnej. Duże zróżnicowanie natomiast dostrzec można wobec postawy kobiet, form małżeństwa, postawy wobec zdrad, dewiacji.
Opublikowano dnia: 26 kwietnia, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.