Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Społeczne>STRUKTURA PRACY DYPLOMOWEJ

STRUKTURA PRACY DYPLOMOWEJ

książki Streszczenie   według:kazarka2222     Autor : kazarka2222
ª
 
STRUKTURA PRACY DYPLOMOWEJ
· Strona tytułowa
· Spis treści
· Wstęp (piszemy na końcu, poruszamy ogólnie problemy)
· I część teoretyczna
· Rozdziały literaturowe
· II część metodologiczna
· Metodologia badań własnych
· III część empiryczna (badawcza)
· Wyniki badań własnych
· Podsumowanie
· Weryfikacja hipotez, dyskusja, wnioski
· Bibliografia
· Aneks I.
Rozdziały literaturowe
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
· Zawiera wnikliwą analizę teoretyczną tematyki pracy w świetle dostępnej literatury · Świadczy o znajomości literatury przedmiotu przez studenta
· Konieczne są logicznie wydzielone przedziały, w razie potrzeby podrozdziały
· Tytuły poszczególnych rozdziałów powinny być tak dobrane, aby informowały o zawartości pracy
II. Metodologia badań własnych
· Przedstawienie przedmiotu i celu pracy
· Sformułowanie problemów badawczych
· Najpierw napisać, co to jest problem badawczy
· Sformułowanie hipotez badawczych
· Co to hipoteza?
· Typologia zmiennych i wskaźników do zmiennych
· Wybór metod, technik, narzędzi badawczych + definicja
· Charakterystyka badanej próby i terenu badań
· Opis organizacji badań
III. Wyniki badań własnych
· Zasadnicza część pracy zawierająca uporządkowany i opracowany materiał badawczy
· Zawiera uzyskane wyniki badań, prezentowane w postaci tabeli, wykresów, testów statystycznych itp. oraz ich analizę
IV. Podsumowanie
· Weryfikacja hipotez
· Dyskusja, interpretacja wyników i wnioski końcowe
V. Bibliografia
· Wyczerpujący, uporządkowany alfabetycznie zestaw literatury przedmiotowej
· Opis bibliograficzny zawiera wszelkie niezbędne cechy identyfikacyjne, jak nazwisko, tytuł, nazwa wydawnictwa, rok wydania, numer wydania, miejsce, cytowane strony itp.
VI. Aneks
· Wzory zastosowanych narzędzi badawczych (np. kwestionariusz ankiety)
· Materiały i zestawienia statystyczne, (które nie znalazły się w pracy)
· Wykaz tabelek i wykresówInna dokumentacja ważna dla pracy (zdjęcia, rysunki uczniów)
Opublikowano dnia: 27 marca, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    prezydenci polscy Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.