Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Społeczne>Bibliografia (pedagogika opiekuńcza)

Bibliografia (pedagogika opiekuńcza)

Praca naukowa Streszczenie   według:PISANIEPRAC     Autor : http://opus.edu.pl
ª
 
Baronowski B. Ludzie gościńca w XVII – XVIII w, Olsztyn 2000
Bauman Z. Tożsamość Gdańsk 2007
Cichocki R. Podmiotowość w społeczeństwie wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Seria Socjologia nr 35, Poznań 2003
Duracz – Walczak A. Bezdomni Centrum Rozwoju Służb Społecznych Warszawa 1996
Galbraith J.K Godne społeczeństwo , wyd. Dom Wydawniczy Bellona Warszawa 1999
Gierowski J.K. Psychologiczne wyznaczniki przestępczości [w:] Jan Strelau Psychologia , podręcznik akademicki tom III Gdańsk 2005
Grzelak – Włodarska B. Działalność domów wczasów dziecięcych w zakresie wspomagania rozwoju dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych Olsztyn 2000

PISANIE PRAC http://opus.edu.pl
także kwerendy bibliograficzne i plany pracy
ZAPRASZAMY


J. Paweł II Redemptor Hominis Encyklika wyd. Katolicka Agencja Informacyjna Warszawa 2007
Kałwa D. Nowoczesna społecznica? Modele działalności społecznej kobiet w Polsce Kraków 2006
Kluzowa K. Historia pracy socjalnej na łamach Pracy Socjalnej Kraków 2006
Król K. Żebractwo we współczesnej Polsce jako kwestia społeczna Konin 2008
Kwak A. Rodzina w dobie przemian małżeństwo i kohabitacja wyd. ,,Żak” Warszawa 2005
Latoszek M. Problem bezdomności we współczesnej Polsce , praca licencjacka PWSZ Gorzów Wlkp. 2007
Leś E. Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce Warszawa 2001
Łukaszewski W. Psychologiczne koncepcje człowieka, [w:] Psychologia red. nauk. J. Strelau tom I, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2003r
Małek A., Slany K., Szczepaniak-Wiechy I. Z zagadnień historii pracy socjalnej w Polsce i w świecie Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2006
Mazur J. Bezdomność , Szkice socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej, Lublin 2006
Minirth F., Meier P., Arterburn S. W stronę wartości Warszawa 1998
Piekut – Brodzka D.M. O bezdomnych i bezdomności – aspekty fenomenologiczne, etiologiczne i terapeutyczne Warszawa 2000
Piekut – Brodzka D.M. Praca socjalna z bezdomnymi Warszawa 2006
Piekut – Brodzka D.M. Bezdomność Warszawa 2006
Pisz Z. Zadania społeczne wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 2002
Radwan – Pragłowski J., Frysztacki K., Społeczne dzieje pomocy człowiekowi od filantropii greckiej do pracy socjalnej , Warszawa 1996
Sozańska D. Przemiany społeczno – gospodarcze i działalność charytatywna w dokumentach Kraków 2006
Stankiewicz L. Zrozumieć bezdomność Olsztyn 2000
Szymczak W. Rola społeczeństwa obywatelskiego w zapobieganiu bezdomności Lublin 2006
Śledzianowski J. Przyczyny bezdomności spowodowane dysfunkcjonalnością rodziny, Roczniki Naukowe Caritas – Bezdomność , Warszawa 1997
Trafiałek E. Nowe zadania polityki społecznej , Patologie i dysfunkcje wybranych obszarów życia społecznego. Tarnobrzeg 2006
Trześniewski J.A., Moje wysiłki w walce z problemami szkolnictwa wyższego, Warszawa 2009
Turnowiecki W., Polityka społeczna Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk 2004
Wrocińska – Sławska L. Diagnoza problemów społecznych w województwie wielkopolskim Poznań 2002
Opublikowano dnia: 21 sierpnia, 2009   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.