Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Społeczne>Pedagoika opiekuńczo - wychowawcza

Pedagoika opiekuńczo - wychowawcza

Praca naukowa Streszczenie   według:PISANIEPRAC     Autor : opus.edu.pl
ª
 
Tematem prezentowanej pracy jest pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Ten ważny dział nauk pedagogicznych zasługuje na szczególna uwagę wobec zjawisk z jakimi mamy do czynienia na zwłaszcza na terenie placówek wychowawczych i opiekuńczych takich jak przemoc, patologiczne zachowania typu narkomania czy kryzys autorytetu i instytucji rodziny. Najwybitniejszymi przedstawicielami tej nauki w naszym kraju są między innymi: Babicki, Jeżewski. Lisiecki, Markiewicz, czy najbardziej znany z nich doktor Korczak.
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza jest wyodrębnionym działem pedagogiki ze względu na swoją specyfikę polegająca przede wszystkim na:

badaniu sytuacji trudnych i kryzysowych w procesie wychowawczym (warunki bytowe dziecka, negatywne sytuacje szkolne i tym podobne)
udzielanie pomocy w sytuacjach trudnych z pedagogicznego i wychowawczego punktu widzenia
badanie instytucji opiekuńczo – wychowawczych i organizacji zajmujących się pomocą w sytuacjach trudnych (Domy dziecka, tak zwane domy starców, pogotowia opiekuńcze i tym podobne)
tworzenie struktur organizacji pomocowych i systemów pomocy

Próba syntetycznej definicji pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej jest bardzo trudna z uwagi na bardzo szerokie spektrum teoretycznych i praktycznych aspektów zaliczanych do jej podstawowych zagadnień tak badawczych jak i praktycznych (realizowanych działań). Jednak nie można przecenić jej roli zwłaszcza wobec statystyk wskazujących na wzrost ilościowy i jakościowy problematyki jaka zajmuję się pedagogika zwłaszcza w swej subdyscyplinie jaką jest pedagogika opiekuńczo – wychowawcza.
Miejscem pracy gdzie wykorzystuje się ogromny dorobek pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej są przed wszystkim:

-szkoły ( w charakterze pedagoga szkolnego ),
- internaty i bursy
- ośrodki wychowawcze i szkolno - wychowawcze,
- domy dziecka,
- pogotowia opiekuńcze
- świetlice terapeutyczne
- świetlice szkolne,
- poradnie psychologiczno - pedagogiczne,
- ośrodki społeczne
-domy opieki
-schroniskach dla bezdomnych
- zakłady karne i inne placówki o charakterze penitencjarnym i resocjalizacyjnym
-hospicjach i tym podobne palcówki

W ramach charakteru pracy w pedagogice – opiekuńczo wychowawczej mamy do czynienie z podziałem na metody, środki i cele stosowne do jej subdyscyplin (między innymi Gerontologii i Andragogiki), jednak można tu wymienić takie podstawowe kryteria jak: zróżnicowania pionowego podmiotu i specyficznego charakteru, przedmiotu przebiegu w ontogenezie ludzkiej (w ciągu życia jednostki), skali zaspokojenia potrzeb podopiecznych,
bieżącego i perspektywicznego wymiaru, stopnia powszechności, opiekuńczych funkcji różnych instytucji, ilości zaspokojonych potrzeb podopiecznych, stopnia zaspokojenia potrzeb podopiecznych, zagęszczenia, intensywności i perfekcyjności czynności opiekuńczych.
Natomiast charakterystyczne zasady opieki wychowawczej (procesu opiekuńczo – wychowawczego) to między innymi: zasada opieki sprawiedliwej, równe traktowanie podopiecznych, zasada optymalizacji opieki, nadania i niedostatek działalności, zasada aktywności podopiecznych w zaspokojeniu ich potrzeb, zasada wychowawczego charakteru opieki, zasada oddziaływania wychowawczego na potrzeby, zasada właściwego łączenia świadczeń opiekuńczych z wymaganiem.
Jak widzimy w pracy opiekuńczo – wychowawczej mamy do czynienia z licznymi i charakterystycznymi zasadami które pozwalają na skuteczne działania w ramach struktur i organizacji jakie wymieniliśmy. Pozwala to osobą specjalizujących się w pedagogice opiekuńczo - wychowawczej do sprostania trudnym zjawiskom występujących tak w wychowaniu i opiece rozumianej najprościej czyli gdy podmiotem są dzieci i młodzież oraz w pracy z osobami dorosłymi (andragogika) gdzie skala trudności często jest znacznie większa z uwagi na zespól nawyków i innych cech nabytych u osób ukształtowanych i przyzwyczajonych do określonego trybu życia. Z tego między innymi względu często właśnie andragogikę i gerontologie uważa się za najtrudniejsze działy pedagogiki jako nauki znajdującej praktyczne wyzwania w społeczeństwie.
Opublikowano dnia: 09 listopada, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.