Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Społeczne>Metody badań pedagogicznych

Metody badań pedagogicznych

książki Streszczenie   według:asiaaisha     Autor : aishaasia
ª
 
Metody badań pedagogicznych (Pilch, Łobocki, Konarzewski)

Według Pilcha:
- sondaż- jest sposobem gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz o zjawiskach społecznych, opiniach i poglądach - monografia- to metoda badań, której przedmiotem są instytucje wychowawcze lub jednorodne zjawiska społeczne, prowadząca do rozpoznania struktury instytucji, zasad i efektywności działań wychowawczych - eksperyment- jest metodą naukowego badania określonego wycinka rzeczywistości wychowawczej - metoda indywidualnego przypadku- polega na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze lub na analizie konkretnych zjawisk.
Klasyfikacja wg Łobockiego :
obserwacja eksperyment testy socjometria ankieta wywiad i rozmowa analiza dokumentów arkusze, dzienniki obserwacji.

Klasyfikacja Konarzewskiego (metody) :
Pojęcie schematu badawczego – każde badanie można rozpatrywać na dwóch poziomach:
poziom koordynacji, czynności badacza (myślenie strategiczne), schemat;
poziom konkretnych czynności (metody badawcze); Schematy badawcze – rodzaje: eksperyment badania przeglądowe etnografia studium przypadku.
Trzy metody wg. Konarzewskiego:
Metoda doboru próby: dobór losowy (3 techniki): losowanie nieograniczone indywidualne (do ok. 30 % populacji) np. co 4 osoba z listy losowanie warstwowe (ewentualnie stratyfikacyjne prób np. ze względu na płeć i inne zmienne; dzielimy populację na warstwy; losowanie w warstwach) losowanie grupowe ( wewnątrz grup obiekty zróżnicowane, same grupy mało róznią się od siebie); dobór nielosowy (3 odmiany): dobór przypadkowy (np. osoby które sa pod ręką) dobór kwotowy (nielosowy odpowiednik schematu warstwowego) dobór celowy (włączenie do próbki przypadkowych obiektów, które spełniają jeden warunek np. tylko uczniów z wysoką średnią ocen).
Metody zbierania danych: Zbieranie danych ilościowych: obserwacja testy (np. projekcyjne - dokończ zadanie) inwentarz osobowości skala postaw dyferencjał semantyczny reptest osobiste teorie ankieta metody epizodów pomiar behawioralny socjometria;
Zbieranie danych jakościowych: obserwacja jakościowa (efekt: notatka terenowa) wywiad indywidualny przeszukiwanie archiwów (analiza dokumentów).
Opublikowano dnia: 27 września, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.