Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Medycyna & Zdrowie>Okulistyka>Wady wzroku i ich korygowanie

Wady wzroku i ich korygowanie

książki Streszczenie   według:HansZimmer     Autor : Hans Zimmer
ª
 
WADY WZROKU I ICH KORYGOWANIE

1* Krótkowzroczność

(Miopia) Jest jedną z najczęściej spotykanych wad refrakcyjnych oka ludzkiego. Jest wynikiem zbyt dużych rozmiarów przednio-tylnych oka lub zbyt dużą siłą łamiącą układu optycznego oka. Promienie równoległe, które w nieakomodującym, zdrowym oku ogniskowane są na siatkówce; w nieakomodującym oku krótkowzrocznym ogniskowane są przed siatkówką. W skutek tego krótkowidz ma obraz nieostry, a nawet lekko zamazany. Żeby dojrzeć przedmiot daleki, krótkowidz musi zbliżyć go do swych oczu. Aby poprawić ostrość widzenia krótkowidz stosuje okulary korekcyjne lub soczewki kontaktowe. Są to soczewki rozpraszające; ich moc optyczną podaje się w dioptrach, dodając znak „-”. Wyróżnia się trzy stopnie krótkowzroczności: małą – w zakresie do 3 dpt., średnią – poniżej 6 dpt., wysoką – powyżej 6 dpt. Przy wysokiej krótkowzroczności w późniejszym okresie życia mogą wystąpić zmiany zwyrodnieniowe naczyniówki, siatkówki i ciała szklistego. Ten typ wady rozwija się najczęściej w okresie dojrzewania płciowego

2* Nadwzroczność

(Hipermetropia) Jest to druga, obok krótkowzroczności, najczęściej spotykaną wadą refrakcyjną oka. To wynik zbyt małych rozmiarów przednio-tylnych gałki oczne, lub niewystarczającej siły łamiącej układu optycznego oka. Nadwzroczność wzrasta z wiekiem (tzw. prezbiopia, starczowzroczność) wskutek postępującego osłabienia aparatu nastawczego oka, w wyniku zmniejszenia sprawności mięśnia rzęskowego i elastyczności soczewki. Promienie równoległe, które w nieakomodującym zdrowym oku ogniskowane są na siatkówce, podczas gdy w nieakomodującym oku nadwzrocznym ogniskowane są za siatkówką, co skutkuje wrażeniem nieostrego obrazu. Żeby pacjent dobrze widział przedmiot dalekowidz odsuwa go od oczu. W celu poprawy ostrości widzenia u dalekowidza stosuje się okulary korekcyjne lub soczewki kontaktowe skupiające. Ich moc optyczną również podaje się w dioptrach, dodając znak „+” . Wyróżnia się trzy stopnie dalekowzroczności: małą – w zakresie do 3 dpt., średnią – poniżej 6 dpt., wysoką – powyżej 6 dpt. Brak korekcji u młodych ludzi może prowadzić do tzw. zeza akomodacyjnego.

3* Daltonizm

Oko ludzkie przystosowane jest do widzenia barw światła o dł. Fali w zakresie od 400 nm.(kolor fioletowy), do 700 nm.(kolor czerwony). Złe rozpoznawanie barw to właśnie daltonizm. Nazwa wady wywodzi się od nazwiska angielskiego fizyka i chemika, J.Daltona, (który jako pierwszy opisał ślepotę na barwy zieloną i czerwoną). Ta wada może być wrodzona lub nabyta. Daltonizm wrodzony jest dziedzicznym defektem, na który cierpi ok. 8 % mężczyzn i 0,5 % kobiet. Daltonizm nabyty może być wynikiem przejścia choroby siatkówki. Wada ta jest często definiowana jako ślepota na barwę czerwono-zieloną. Występuje także ślepota na barwę czerwoną, rzadziej zieloną i bardzo rzadko na fioletową. W większości przypadków osoby źle rozróżniające barwy od urodzenia nie zdają sobie sprawy z istnienia tej wady, gdyż ostrość wzroku u niech jest zwykle prawidłowa. Całkowita ślepota na barwy jest wynikiem niedorozwoju czopków siatkówki i łączy się ze znacznym obniżeniem ostrości wzroku i trudnością przystosowania się do światła. Wadę tę wykrywa się na podstawie specjalistycznych badań przy użyciu tablic barwnych pseudoizochromatycznych. W razie konieczności wykonania dokładniejszych badań wykorzystuje się przyrząd nazwany anomaloskopem. Pacjent badany ma za zadanie porównanie dwóch barw. Osoby posiadające wadę daltonizmu na jednej z tablic zobaczy liczbę 21, zamiast prawidłowej 74.Osoby źle rozróżniające barwy nie mogą wykonywać wieluzawodów wymagających bezbłędnego rozpoznania barw: kierowca, maszynista, pilot itp.

4* Zez

Ta wada wzroku zachodzi przy nieprawidłowym ustawieniu gałek ocznych oraz zaburzenia widzenia. W prawidłowych warunkach obie gałki poruszają się zgodnie w różnych kierunkach dzięki działaniu mięśni zewnętrznych oka. W czasie patrzenia ustawiamy oczy odruchowo w taki sposób, aby obraz przedmiotu padał na część plamkową siatkówki, równocześnie w obu oczach. W przypadku, gdy któreś mięśnie wykazują przewagę czynnościową, następuje odchylenie gałki ocznej od osi optycznej i pozostaje możliwość posługiwania się jednym okiem. Oko odchylone os swej osi optycznej nie może prawidłowo odbierać wrażeń wzrokowych, gdyż obraz ucieka z części plamkowej i powstaje na obwodzie siatkówki. Rozróżniamy dwa podstawowe typy zeza: rozbieżny zbieżny (najczęściej występujący) Oczy „zezujące” mogą być ustawione w górę lub w dół. Zez może również dotyczyć jednego lub dwojga oczu naprzemiennie. Ta wada zdarza się najczęściej we wczesnym dzieciństwie, kiedy to proces umożliwiający złączenie obrazów odbieranych przez dwoje oczu w jeden (tzw. fuzja) jest słabo wykształcony i nie ma mechanizmu, który mógłby likwidować nieprawidłową fiksację i umożliwić prawidłowe umiejscowienie obrazów symetrycznie na siatkówce obu oczu. W zezie nie ma możliwości poprawnego widzenia obuocznego, ponieważ obraz w oku fiksującym znajduje się w pewnej odległości od plamki żółtej. Powoduje to, iż obraz odbierany z różnych części siatkówki obu oczu, widziany jest podwójnie. Pacjent, starając się uniknąć tego nieprzyjemnego zjawiska, używa na przemian raz jednego, raz drugiego oka i w ten sposób powstaje zez naprzemienny. W zezie tego typu zwykle zachowana jest ostrość obu oczu. Inaczej jest w zezie jednego oka, gdzie oko zezujące przeważnie ma obniżoną ostrość widzenia. Przy trwającym zbyt długo zezie, niemożność widzenia precyzyjnego widzenia powoduje st opniowe niedowidzenie. Leczenie polega na stosowaniu odpowiednio dobranych szkieł korekcyjnych, zlikwidowania ewentualnego niedowidzenia, wytworzenia widzenia obuocznego i przywróceniu prawidłowego ustawienia oczu. Leczenie zeza powinno być przeprowadzane jak najwcześniej (szczególnie u dzieci), przed 6 rokiem życia. Kuracja prowadzona przed ukończeniem tego wieku daje duże szanse powodzenia na przywrócenie praw. ustawienia oczu, jak i widzenia obuocznego.

5* Astygmatyzm

To wada polegająca na zniekształceniu widzenia w skutek niesymetryczności rogówki oka. Chodzi o to, że jeżeli promień krzywizny rogówki oka w płaszczyźnie pionowej jest inny niż w płaszczyźnie poziomej, to promienie świetlne padają na różne części rogówki; załamywane są w różnym stopniu. Powoduje to, że obraz widziany przez pacjenta jest zamazany, nieostry. Często zdarza się, że gdy pokazuje się pacjentowi znak księżyca, widzi on tylko jedno jego ramię. Taki astygmatyzm nazywa się regularnym, a oko takie posiada duże ogniskowe. Koryguje się tą wadę przez stosowanie okularów z soczewkami cylindrycznymi. Astygmatyzm nieregularny cechuje się dużą ilością ogniskowych, wywołanej często urazami oka. Aby skorygować taką wadę konieczne jest stosowanie soczewek kontaktowych, lub specjalnych żeli okulistycznych, wyrównujących powierzchnię rogówki. Oko ludzkie posiada zwykle tzw. niezborność fizjologiczną, ale nie wymaga ona korekcji.
Opublikowano dnia: 12 marca, 2006   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    jak można korygować krótkowzroczność,dalekowzroczność i astygmatyzm Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    Jak korygować wady wzroku? Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    Jeżeli noszę szkła na jedno oko -4,5 a na drugie -3,5 cylindry to co to jest za wada wzroku Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    kupa to zło Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    wpisz swoje pytanie ... Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa za dużo pisania jest 17/20 a na jutro referat z przyry XD Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    jakie są wady wzroku? Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    Wyjasnij jak nalezy korygowac wady wzroku ( 1 Odpowiedz ) Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz  :    Współczesny rozwój w technologii i medycynie pozwala w bardo skuteczny sposób korygować występujące wady wzroku jak również zupełnie je likwidować. Techniki usuwania wad worku można podzielić na techniki korygujące nieprawidłowe ogniskowanie, a także techniki chirurgiczne. Najbardziej powszechną metodą należącą do pierwszej grupy są okulary. Jest to najprostsza metod wyrównywania wzroku jednak nie nadaje się on dla wszystkich pacjentów. Im głębsza wada tym grubsze muszą być soczewki. Sprawia 13 czerwca 2012
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    jak należy korygować wadę krótkowzrocznosci ( 1 Odpowiedz ) Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz  :    Przede wszystkim jak masz mniej niż 15 lat to może być chwilowe,gdyż wzrok sie normuje . Jeżeli masz powyżej niż 15 to przede wszystkim mniej grania przed komputerem . 8 kwietnia 2013
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    Ej a możecie streszczyć zez ? Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.