Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Diazepam

artykułu Streszczenie   według:nata     Autor : pharmindex
ª
 
Diazepam Preparaty: Diazepam RecTubes® -roztwór doodbytniczy (5 mg/2,5 ml) Desitin Arzneimittel Diazepam RecTubes® -roztwór doodbytniczy (10 mg/2,5 ml) Desitin Arzneimittel Relanium® -tabl. (2 mg) GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Relanium® -tabl. (5 mg) GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Relanium® -zawiesina doustna (2 mg/5 ml) Medana Pharma Terpol Group Relanium -roztwór do wstrz. (10 mg/2 ml) Polfa Warszawa Relsed® -mikrowlewki doodbytnicze, roztwór (5 mg/2,5 ml) Polfa Warszawa Relsed® -mikrowlewki doodbytnicze, roztwór (10 mg/2,5 ml) Polfa Warszawa Działanie: Diazepam działa przeciwlękowo, uspokajająco, nasennie, przeciwdrgawkowo i powoduje relaksację mięśni szkieletowych poprzez hamowanie neuroprzekaźnika - kwasu γ-aminomasłowego (GABA). Może powodować nieznaczne uspokojenie aż do wywołania snu, a nawet śpiączki. Przypuszcza się, że mechanizm ośrodkowego działania leku polega na allosferycznej interakcji receptorów błonowych z receptorami GABA, co powoduje otwarcie kanałów chlorkowych i zwiększone przechodzenie jonów chlorkowych do wnętrza neuronu. Efektem tego działania jest hiperpolaryzacja błon i zahamowanie czynności neuronów. Przeciwlękowe działanie diazepamu są wynikiem odhamowania odpowiedzi tłumiącej. Relaksacyjne działanie diazepamu na mięśnie szkieletowe polega na hamowaniu dośrodkowych dróg polisynaptycznych. Lek ten może hamować odbicia mono- i polisynaptyczne, działając jak inhibitor przewodzenia nerwowego lub blokując synaptyczne przewodzenie sygnału. Drugim prawdopodobnym mechanizmem działania jest hamowanie czynności nerwów motorycznych i czynności mięśniowych. Diazepam zapobiega napadom drgawek przez zwiększenie hamowania presynaptycznego i zmniejsza rozprzestrzenianie aktywności drgawkowej, ale nie działa na wyładowania normalne. Wskazania: Krótkotrwałe leczenie stanów lękowych (przez 2-4 tyg.
), które mogą być także związane z bezsennością. Leczenie objawów nagłego odstawienia alkoholu. Jako lek uspokajający i środek do premedykacji. Leczenie stanów zwiększonego napięcia mięśniowego. Pomocniczo jako lek przeciwdrgawkowy w leczeniu niektórych typów padaczki, np. drgawki kloniczne mięśni. Interakcje: Diazepam nasila działanie hamujące na o.u.n. alkoholu - można go spożywać najwcześniej 36 h po przyjęciu diazepamu. Diazepam nasila także działanie barbituranów, leków przeciwdepresyjnych, inhibitorów MAO, neuroleptyków, narkotycznych leków przeciwbólowych, leków przeciwpadaczkowych, nasennych oraz przeciwhistaminowych, co wymaga zmniejszenia ich dawek. Premedykacja diazepamem pozwala na zmniejszenie dawek fentanylu i jego pochodnych. Diazepam podawany równocześnie z digoksyną może zmniejszać jej wydalanie z moczem, a tym samym zwiększać toksyczność. Natomiast przyspiesza eliminację i może hamować działanie lewodopy. Izoniazyd, disulfiram, cymetydyna, leki przeciwhistaminowe i doustne środki antykoncepcyjne (zawierające estrogeny) nasilają działanie, a rifampicyna osłabia działanie diazepamu. Leki zobojętniające (zawierające wodorotlenek magnezu i glinu) podawane z diazepamem mogą zmniejszać szybkość jego wchłaniania, ale nie wpływają na zaabsorbowaną ilość. Antykoagulanty zmniejszają wiązanie z białkami diazepamu i desmetylodiazepamu, powodując zwiększenie ilości frakcji wolnej diazepamu.
Opublikowano dnia: 27 czerwca, 2009   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.