Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Medycyna & Zdrowie>Dieta I Ćwiczenia>Konspekt - upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim

Konspekt - upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim

Praca naukowa Streszczenie   według:wincent     Autor : wicia
ª
 
Klasa: IV zintegrowana
Liczba ćwiczących - 14
Miejsce ćwiczeń - sala gimnastyczna
Czas trwania - 40 min
Przyrządy i przybory - woreczki, gazety, hula hop, wafle
Cel rewalidacyjny - kształtowanie współpracy w grupie
Temat - kształtowanie szybkości i zwinności poprzez gry i zabawy ruchowe

Zorganizowanie grupy: Zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności, prośba o zdjęcie niepotrzebnych rzeczy,
Motywacja: Podanie tematu lekcji oraz słowna zachęta do aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
Rozgrzewka: Zabawa ożywiająca, berek czarodziej - wyznaczona przez prowadzącego osoba jest berkiem, osoba złapana przez berka stoi nieruchomo, aby zostać odczarowanym należy zrobić przysiad z osobą niezłapaną.
Grupa stoi twarzą do środka okręgu, każdy kolejno wykonuje wymyślone przez siebie ćwiczenie, sylabując przy tym swoje imię.
Siad twarzą do środka okręgu, każdy indywidualnie "rozluźnia" swoją dowolną część ciała.

Kształtowanie umiejętności i doskonalenie sprawności: Ćwiczenia na szybkość i zwinność .
1. Wyścigi rzędów
• sadzenie kwiatków - ustawienie w dwóch rzędach: pierwszy zawodnik z każdego rzędu posiada 4
woreczki (kwiatki) i ma za zadanie zasadzić kwiatki w grządkach (wafle); druga osoba z rzędu zbiera
kwiatki, trzecia osoba zasadza itd.; wygrywa drużyna, która jako pierwsza dobrze wykona zadanie.
• wyścig z przekładaniem obręczy - ustawienie w dwóch rzędach; na sygnał prowadzącego zawodnicy
kolejno dobiegają do hula hop ustawionego w odległości ok. 5 metrów, przekładają go przez siebie
(od dołu do góry), kolejna osoba startuje po dotknięciu w ramię partnera kończącego zadanie;
wygrywa zespół, który jako pierwszy poprawnie wykona zadanie.
2. Myszka do norki
Uczniowie ustawieni w dwa współśrodkowe koła; stojący w środku koła to myszki, a uczniowie na obwodzie koła to norki; wszyscy w pozycji siadu skrzyżnego; na gwizdek prowadzącego wszystkie myszki poruszają się na czworakach, prawą stroną obiegają swoje norki i wracają na swoje miejsce; wygrywa myszka która najszybciej ukończy wyścig.
3. Orkiestra palców
Uczniowie siedzą na obwodzie koła jeden za drugim; wybieramy osobę, która wystukuje rytm na plecach kolegi, którego zadaniem jest zapamiętanie tego rytmu i przekazanie do kolejnej osobie; zabawa kończy się gdy rytm wróci do pierwszej osoby.
4. Ocean i wyspy
Uczniowie dobierają się w pary, jedna osoba siada na gazecie i stara się jej bronić przed drugą osobą, która jest oceanem i stara się wyrwać jak najwięcej wyspy; uczniowie nie mogą się dotykać; zabawa zaczyna się i kończy na sygnał prowadzącego
5. Zatłoczony tramwaj
Uczniowie ustawiają się ciasno w dwóch rzędach naprzeciwko siebie; osoby stojące na końcu kolejno przesiadają się między rzędami.
6. Czaty
Uczniowie ustawiają się w szeregu na końcu sali, jedna osoba "wartownik" stoi na wyznaczonej przez prowadzącego linii; grupa poruszająca się na czworakach musi dostać się na linie wartownika; poruszamy się gdy wartownik stoi tyłem, gdy wartownik odwróci się do nas przodem, musimy stanąć nieruchomo; osoba która się poruszy wraca na start; wygrywa ten który jako pierwszy przejdzie przez linie wartownika.

Uspokojenie organizmu: Ćwiczenie uspokajające : Uczniowie dobierają się w pary, jedna osoba kładzie się na plecach, a druga obrysowuje woreczkiem jego kontur, zmiana w parach.
Iskierka - uczniowie w siadzie skrzyżnym na obwodzie koła twarzą do środka okręgu; poprzez uścisk dłoni puszczamy "iskierkę" w prawo; podwójny uścisk dłoni oznacza zmianę kierunku poruszania się iskierki.
Czynności organizacyjno porządkowe: sprzątanie sali, zbiórka, omówienie zajęć.
Zachęcenie do zajęć pozalekcyjnych: przypomnienie o zajęciach dodatkowych, pożegnanie.
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.