Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Medycyna & Zdrowie>Hemoglobina - właściwości, funkcja, budowa, normy. Karboksyhemoglobina

Hemoglobina - właściwości, funkcja, budowa, normy. Karboksyhemoglobina

artykułu Streszczenie   według:Nursie     Autor : Nursie
ª
 

HEMOGLOBINA, czyli barwnik oddechowy jest białkiem złożonym ( czyli takim, które oprócz aminkowasów zawiera inny składnik ) zawierającym hem. Jej zadaniem jest przenoszenie tlenu w krwi kręgowców. Jej cząsteczka składa się z czterech podjednostek ( dwóch afa i dwóch beta ), a każda podjednostka zawiera ok. 140 reszt aminkowasowych i jedna cząsteczkę hemu. Cząsteczka tlenu łącząc się z hemoglobiną tworzy dwa wiązania: z atomem żelaza ( II ) w hemie oraz z atomem azotu – w reszcie histydyny z łańcucha białkowego. Jest to postać utlenowana hemoglobiny i nazywamy ją OKSYHEMOGLOBINĄ. Jeżeli tlen zwiąże się z jedną z podjednostek hemoglobiny, zmienia się jej struktura przestrzenna, co z kolei zwiększa powinowactwo innych podjednostek do tlenu. To sprawia, że hemoglobina bardzo dobrze pełni zadanie przenośnika tlenu, bo łatwiej oddaje go przy małych stężeniach oraz łatwiej wiąże tlen przy stężeniach dużych. Gdy wzrasta stężenie dwutlenku węgla oraz spada pH, np. przy wzmożonej pracy mięśni, to również wpływa na właściwości hemoglobiny – przyspiesza uwalnianie tlenu.

Hemoglobina bierze też udział w transporcie dwutlenku węgla. CO2 przyłącza się do grup aminowych białka i tworzy karbaminohemoglobinę. Należy pamiętać , że hemoglobina wiąże się nieodwracalnie z tlenkiem węgla tworząc KARBOKSYHEMOGLOBINĘ. Jest to przyczyną tzw. zaczadzenia – zatrucia czadem.

U dorosłego organizmu 95 % hemoglobiny to ta złożona z podjednostek alfa ( 2 ) i beta (2) . Natomiast w rozwoju zarodkowym są hemoglobiny zbudowane z innych podjednostek wykazujących wyższe powinowactwo do tlenu, co pozwala na pobieranie przez łożysko tlenu z krwi matki.

Hemoglobina wystepuje w erytrocytach , czyli czerwonych krwinkach – jest rozpuszczona w ich cytozolu ( stężenie ok. 30 % ).

Hemoglobina nadaje krwi barwę jaskrawoczerwoną , jeżeli jest utlenowana , a w formie nie związanej z tlenem – barwę brązowo - czerwoną.

Normy :

Kobiety : 11,5 – 16, 0 g/dl ( 7,2 – 10 mmol/l )

Mężczyźni: 12,5 – 18 g/dl ( 7,8 – 11,3 mmol/l )

Noworodki : 14,2 – 19,6 g/dl ( 8,8 – 12,2 mmol/l )
Opublikowano dnia: 21 lutego, 2012   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.