Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Medycyna & Zdrowie>Krótka historia znieczulenia

Krótka historia znieczulenia

artykułu Streszczenie   według:kukucz     Autor : praca zbiorowa
ª
 
Można zaryzykować twierdzenie, ze historia znieczulenia jest równie stara, jak historia rodzaju ludzkiego. Pierwszy zapis dotyczący znieczulenia znajdujemy w ... Biblii, w księgach Starego Testamentu: „...wtedy Bóg spuścił na człowieka wielki sen i wyjął mu żebro...”. Co się później z tym żebrem stało, to zupełnie odrębna historia. Nie są to dane historyczne ale jest to jednak pierwszy w dziejach opis znieczulenia ogólnego do operacji chirurgicznej. Zapisane około 2250 lat p.n.e. tabliczki babilońskie podają o wypełnieniu zęba hebanem celem złagodzenia jego bólu. Około 500 lat p.n.e. Hipokrates z Kos, uznawany za ojca medycyny, opisał łagodzenie bólu przy pomocy opium. W czasach nowożytnych znajdujemy coraz liczniejsze doniesienia o próbach łagodzenia bólu przez wielu lekarzy i cyrulików przy pomocy wyciągów z ziół, oziębiania kończyn i innymi sposobami. Jednakże techniki leczenia bólu rozwijały się niewspółmiernie powoli. Dlaczego tak się działo? Otóż próby przynoszenia ulgi w cierpieniu trafiały, z punktu widzenia obyczajowego i filozoficznego, na niepodatny grunt. Nasi przodkowie uważali ból za nieunikniony, akceptując go jako część życia. Teolodzy i filozofowie przez całe wieki podkreślali korzyści płynące z przeżywania bólu ze spokojem i wytrzymałością, co miało wzmacniać moralne cechy charakteru. Niektóre środki niezbędne do uzyskania znieczulenia ogólnego znane były o wiele wcześniej, niż możliwe stało się ich powszechne zastosowanie. „Słodkiego oleju witriolowego” czyli eteru używał szwajcarski lekarz Paracelsus do usypiania kurcząt już około 1540 roku.
Dopiero rozwój postaw humanistycznych w XIX wieku stworzył podstawy do szerokiego zastosowania technik znieczulenia. Przełomowy okazał się dzień 16 października 1846 roku, kiedy dentysta William Green Morton wykonał pierwszą uwieńczoną sukcesem publiczną demonstrację znieczulenia ogólnego do operacji przy użyciu eteru. Nie był on pierwszym lekarzem, który zastosował eter do znieczulenia wziewnego, lecz przeprowadzona demonstracja wyzwoliła szereg zmian w praktyce chirurgicznej. Dotychczas chirurdzy mogli działać tylko na powierzchni ciała, wykonując nieliczne większe operacje okupione drastycznymi cierpieniami chorego. Po wprowadzeniu znieczulenia ogólnego i wraz z jego rozwojem i doskonaleniem w chirurgii stało się możliwe wkraczanie do jamy brzusznej, mózgu, klatki piersiowej, a wreszcie do wnętrza serca, czyli w strefy dotąd dla chirurga zupełnie niedostępne. Znieczulenie ogólne oraz wprowadzenie w 1865 roku przez Josepha Listera antyseptyki i aseptyki stały się kamieniami milowymi w rozwoju współczesnej medycyny zabiegowej. Każdy kolejny szczebel tego rozwoju był uwarunkowany nowymi odkryciami w dziedzinie techniki anestezjologicznej.
Opublikowano dnia: 18 października, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj

Więcej streszczeń i recenzji użytkownika kukucz

More
X

.