Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Trójpodział władzy

artykułu Streszczenie   według:Aave3     Autor : WIKIPEDIA
ª
 
Trójpodział władzy to podział sfer funkcjonowania państwa, spopularyzowany przez francuskiego myśliciela oświecenia, Monteskiusza.

Według założeń Monteskiusza władza dzieliła się na:
władzę ustawodawczą stanowioną obecnie najczęściej przez parlament, który tworzy prawo,
(we współczesnych państwach demokratycznych tworzenie prawa jest podstawowym zadaniem parlamentu, ale to nie jedyny organ władzy do tego upoważniony. Parlament jest jedynym organem upoważnionym do tworzenia najwyższych aktów prawnych – ustaw, na podstawie których ustala się inne akty prawne. W ten sposób parlament wpływa na zasady działania państwa i na życie obywateli.)
władzę wykonawczą będącą w rękach króla/monarchy/prezydenta lub rządu, który wprowadza prawo w życie,
(egzekutywa jest władzą bezpośrednio zarządzającą sprawami państwa,wWprowadza ona prawa i obowiązki obywateli w życie, jeśli zgodne są one z konstytucją.)
władzę sądowniczą sprawowaną przez sądy i trybunały, wydające wyroki

Według Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1997 władzę sądowniczą sprawują sądy i trybunały. Konstytucja gwarantuje ich odrębność i niezależność od innych władz.

Należy natomiast wyróżnić wymiar sprawiedliwości, który sprawują sądy:

  • Sąd Najwyższy,
  • sądy powszechne,
  • sądy administracyjne
  • oraz sądy wojskowe.


Wszystkie trzy rodzaje władzy powinny być równorzędne, niezależne od siebie i jednocześnie nawzajem się kontrolować. Dzięki temu państwo funkcjonuje bez zakłóceń. Powierzenie całej władzy jednej osobie lub instytucji prowadzi do nadużyć. Trójpodział zyskał uznanie jeszcze w XVIII w. Obecnie jest to najbardziej rozpowszechniony system sprawowania władzy na świecie. podstawie obowiązującego prawa.
Opublikowano dnia: 15 września, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Komentarz Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.