Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Prawo & Polityka>Prawo Ogólne>Wzór zgłoszenia reklamacyjnego - do pobrania !

Wzór zgłoszenia reklamacyjnego - do pobrania !

artykułu Streszczenie   według:hapotam    
ª
 
/>
W przypadku kiedy przynosimy własnoręcznie napisaną sprzedawca powinien potwierdzić jej wpłynięcie. Istnieje również możliwość przesłania reklamacji pocztą, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Takie zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
- datę zgłoszenia reklamacyjnego
- dane osoby reklamującej
- dane sprzedawcy
- dane towaru konsumpcyjnego niezgodnego z umową
- datę zakupu
- określenie wad towaru
- oczekiwania konsumenta (początkowo możemy domagać się naprawy lub wymiany na nowy towar).
Pamiętajmy, że 14 dni, które sprzedawca ma na ustosunkowanie się do zgłoszonej reklamacji jest to 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następnego po dniu złożenia reklamacji.
Termin ten nakłada na sprzedawcę obowiązek poinformowania o tym czy reklamacja została uznana czy też nie. Ustawa niestety nie podaje ile taka naprawa bądź wymiana mogą trwać. Nie udzielenie odpowiedzi w terminie na reklamację powoduje automatyczne uznanie roszczeń konsumenta. Dlatego tak ważne jest, aby reklamacja była w formie pisemnej, opatrzona datą (w przypadku listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, odliczanie terminu umożliwi nam żółta zwrotka).
Pamiętamy również, że to sprzedawca powinien nas skutecznie poinformować o wyniku reklamacji. Nie można wymagać od konsumenta przychodzenia i dopytywania się. Obowiązek ten spoczywa na sprzedawcy.
Ewelina Antczak - Bobińska
Opublikowano dnia: 05 czerwca, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    zakupiłam buty o różnych przodach czy mogę żądać zwrotu gotówki? Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.