Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Prawo & Polityka>Prawo Ogólne>Terytorialny podział państwa

Terytorialny podział państwa

Praca naukowa Streszczenie   według:citretka     Autor : brak
ª
 
dla poztreb administracji  publicnzje obszar kraju  podzielony został na  odpowiednie  jednostki terytorialne.  zasadnicyz podział terytorialny  państwa  pzrewidizan yzostał dla celów administarcji  samorządowej oraz  rządowej adminsitarcji ogólnej jako trójstopniowy,który zastąpił wystepujący w popzrednim okresie  ustroju dwustopniowym   podział na  gminy i nieiwelkie województwa. w ramach obecnego podziału kraj  dzieli się na ponad 2300 jednostek  obszraowych zwanych gminami,na ponad  370 powiatów oraz  16 województw.każda  gmina  pod względem terytorialnym  w  całości wyczerpuje się w określonym  pwoiecie,  a każdy powiatw całości przynalezy  do okreslonego województwa,.jednocześnie  z konstytucji wynika,aby  podział zasadnicyz uwgzlędniał  więzi społęczne, gospodarcze  lub kulturowe i zapewniał  psozczególny mjednostkom terytorialnym  zdolność wykonywania zadań publicznych,  równolegle do zasadniczego podziału państwa  funkcjonują jeszcze tzw.  podziały pomocnicze,wiążące  się z działalnością niektórych  organów w obszarze  zasadniczgeo podziału  terytorialnego,tworzone  przez te organy z upowaznienia  ustawowego,.
  chodzi tu głównie o   terytorialne ejdnostki pomocnicze(wewnętrzne) gmin,w postaci dzielnic,sołectw i osiedli,tworzone przez radę gminy,  określającą także ich organziację  i zkares działania.  z podziałem pomocniczym  mamy też do czynienai w wypadku powierzenia jednej  gminie zadań właściwych dla  kilku gmin, w drodze  tzw. porozumienia  komunalnego,na mocy  którego gmina  wchodzi w prawa  i obowiązki pzoostałych  gmin ze zwrotem kosztów.  dla wykonywania zadań terenowej  administracji  niezespolonej  tworzy się odrebne podziały terytorialne  kraju zwane specjalnymi,looboejmujące  jednostki  odpowiednei do potzreb tej administracji.  w szczególnosci dotycza one  administarcji wojskowje,skarbowej,celnej,sanitarnej, metereologicznej,górniczej i morskiej,wymagajacej swoistego podziału  kraju,zwykle  na okręgi i inne mniejsze  jednostki terytorialne.
Opublikowano dnia: 27 stycznia, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj

Więcej streszczeń i recenzji użytkownika citretka

More
X

.