Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Http://eur-lex.europa.eu/

Strona internetowa Streszczenie   według:Kallweise    
ª
 
Baza stanowi podstawowe źródło elektroniczne popularyzujące prawo wspólnotowe. Zbiory obejmują pełne teksty 410 tys. dokumentów:
Praw pierwotnych: traktatów i aktów je uchylających – ich zbiór stanowi podstawy funkcjonowania wspólnot, są to akty o randze odpowiadającej prawu konstytucyjnemu na szczeblu narodowym.
Umów międzynarodowych – będących drugim filarem prawa europejskiego, stanowiących porozumienia między państwami UE w sprawach, w których nie przekazano uprawnień na szczebel instytucji wspólnotowych.
Praw pochodnych – stanowiących całość aktów normatywnych wydawanych przez instytucje UE, funkcjonujących w oparciu o traktaty; prac przygotowawczych, orzecznictwa wspólnotowego i interpelacji poselskich.
Ponadto w bazie zamieszczono orzecznictwo Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich i Trybunału Sprawiedliwości.
Bezpośrednio ze strony głównej można uzyskać dostęp do zbiorów aktów, jest to jednak raczej prezentacja sztandarowych dzieł europejskiego dorobku prawnego, niż zbiory do przeszukiwania.
Eksploracja bazy odbywa się poprzez dwa interfejsy: wyszukiwania prostego i zaawansowanego. Pierwsze umożliwia przeglądanie dokumentów według kryteriów formalnych (wyszukiwanie ogólne: słów, numerów dokumentów, autora, dat i okresów), treściowych (klasyfikacji i słów kluczowych) oraz według domeny – gdzie akty pogrupowano według hierarchii: od traktatów, poprzez legislację, prace przygotowawcze, orzecznictwo po pytania poselskie; i według organu promulgacyjnego – akty ogłoszone w dziennikach urzędowych bądź zbiorach orzeczeń. Szersze możliwości przeszukiwania bazy i formułowania bardziej złożonych kwerend oferuje wyszukiwanie zaawansowane, tzw. expert search.
Serwis podaje też aktualności, np. wybór nowych dokumentów, informacje o aktualnych numerach Biuletynu Unii Europejskiej (the Official Journal of European Union).
W dziennikach urzędowych UE, dokumenty w języku polskim publikowane są od 2004 r. Dostępny jest też wybór przetłumaczonych aktów sprzed 2004 r., w tym część Traktatów. Jednak do zgłębienia prawa wspólnotowego potrzebna jest znajomość języka francuskiego i angielskiego.
Opublikowano dnia: 20 czerwca, 2009   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.