Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Prawo & Polityka>Prawo Ogólne>Prawa człowieka - pojęcie praw człowieka

Prawa człowieka - pojęcie praw człowieka

książki Streszczenie   według:piotrek_ha     Autor : Maja Grzymkowska
ª
 
Pojęcie praw człowieka
Prawa człowieka – zespół powszechnych praw przysługujących człowiekowi od państwa z racji posiadanej godności osobowej, bez względu na czas, miejsce, wyznanie, kolor skóry, pochodzenie i narodowość.
Państwo powinno zapewnić prawa człowiekowi (poszanować jego godność osobową), który przebywa na jego terytorium.
Nie może z tego tytułu żądać nic w zamian. Prawa człowieka należą się bowiem bezwarunkowo.
Prawa człowieka określają wzajemne relacje między człowiekiem a państwem, nakładają na państwo pewne obowiązki względem człowieka.
Każdy człowiek posiada coś, co nazywamy godnością. Poszanowania godności człowieka przez państwo strzegą właśnie prawa człowieka.
Wyróżnia się dwa rodzaje godności:
• osobową (przynależną każdemu człowiekowi z racji urodzenia), posiada ją każdy człowiek, niezależnie od pochodzenia, stanu majątkowego i wyznawanej religii, godność osobowa jest fundamentem niezbywalnych praw ludzkich,
• osobistą (tę, którą człowiek sobie wypracowuje swoimi czynami w czasie swojego życia).

Opublikowano dnia: 20 września, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    ochrona praw czlowieka ( 4 odpowiedzi ) Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz  :    Najważniejsze międzynarodowe systemy ochrony praw człowieka to: Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Komitet Ochrony Praw Człowieka. 25 maja 2011
  1. Odpowiedz  :    Wśród systemów krajowych wymienić można: Organy państwowe: Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Trybunał Konstytucyjny, Państwowe placówki i instytucje: Rzecznicy praw ucznia, Ośrodki pomocy społecznej, Pozarządowe organizacje i instytucje: Komitet Praw Dziecka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Telefony zaufania, 25 maja 2011
  1. Odpowiedz  :    System ochrony praw człowieka System ochrony praw człowieka to wszelkie instrumenty prawne i instytucjonalne (krajowe i międzynarodowe) służące kontroli przestrzegania oraz egzekwowania praw człowieka. 25 maja 2011
  1. Odpowiedz  :    Czy chodzi o instytucje, które się zajmują ochroną praw człowieka, czy też dokumenty, które te kwestie regulują? 25 maja 2011
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.