Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Prawo & Polityka>Prawo Ogólne>Prawo administracyjne - sądowa kontrola administracji

Prawo administracyjne - sądowa kontrola administracji

książki Streszczenie   według:piotrek_ha     Autor : Eugeniusz Ochendowski
ª
 
Sądowa kontrola administracji
Celem kontroli sądownictwa administracyjnego jest badanie aktów i czynności organów administracji pod katem ich zgodności z prawem. Taka kontrola prowadzi do uchylenia aktu sprzecznego z prawem w przypadku uwzględnienia skargi, a w przypadku stwierdzenia, że działanie administracji nie było sprzeczne z prawem skarga zostaje oddalona.
Obecnie istnieją dwie instytucje sądowo administracyjne, tj. wojewódzkie sądy administracyjne, które rozpoznają w pierwszej instancji sprawy należące do ich właściwości oraz Naczelny Sąd Administracyjny, który sprawuje nadzór nad działalnością wojewódzkich sadów administracyjnych w zakresie orzekania, a w szczególności jest sądem drugiej instancji, rozpoznającym środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych. NSA podejmuje także uchwały wyjaśniające zagadnienia prawne.
Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:
• Akty indywidualne,
• Akty ogólne,
• Bezczynność organów.
Aby skutecznie wnieść skargę należy najpierw wyczerpać wszystkie środki zaskarżenia. Zgodnie z art. 1 Prawo o ustroju sadów administracyjnych, sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez:
• Kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem,
• Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość.
Kontrola obejmuje także orzekanie o zgodności z ustawami aktów normatywnych samorządu terytorialnego oraz terenowych organów administracji rządowej.

Opublikowano dnia: 18 września, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    sadowa kontrola w administracji ( 1 Odpowiedz ) Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz  :    Proszę dokładnie przeczytać streszczenie, bo tam znajduje się odpowiedź. Pozdrawiam 6 lutego 2013
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.