Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Znieważenie

artykułu Streszczenie   według:Dora30     Autor : Dora30
ª
 
Znieważenie to naruszenie czci człowieka ze względu na formę przedstawionego zarzutu. Można się dopuścic jej słownie, za pomocą gestu czy rysunku.
O fakcie zaistnienia zniewagi decyduje społeczny odbiór badanego zachowania z uwzględnieniem także zwyczajów / nawet regionalnych/.
Zniewaga może miec formę:
- publicznego znieważenia- możliwego do odebrania przez nieokreśloną liczbę osób,
- znieważenia niepublicznego i pod nieobecnośc znieważanego, lecz z zamiarem, aby zniewaga do niego dotarła,
- znieważenia osoby w jej obecności / także za pomocą listu, ale bez pośrednictwa osób trzecich, czy przez telefon/.
Znieważający poniesie odpowiedzialnośc karną. Naraża się na karę grzywny lub ograniczenia wolności. Zagrożenie karą wzrasta, gdy zniewaga została dokonana za pomocą środków masowego przekazu i wówczas jest to kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.
Przestępstwo zniewagi ścigane jest z oskarżenia prywatnego, tak więc by znieważający poniósł karę, konieczne jest wniesienie własnego aktu oskarżenia przez osobę znieważoną.
Odrębnie karana jest zniewaga funkcjonariusza publicznego / lub osoby przydzielonej mu do pomocy podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych/.
Za to przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Surowszej karze podlega natomiast ten, kto znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczpospolitej Polskiej- tu orzeka się nawet do 2 lat pozbawienia wolności.
Znieważenie jest naruszeniem dóbr osobistych, tak więc w zasadzie może byc przedmiotem procesu cywilnego. Znieważający naraża się więc także na koniecznośc zapłaty zadoścuczynienia znieważonemu albo zapłacenie określonej kwoty pieniężnej na wskazany cel społeczny. Oczywiście niezależnie od tego można dochodzic usunięcia skutków znieważenia np. poprzez publiczne przeprosiny.
Kodeks karny reguluje także kwestię zniewagi grup ludności ze względu na przynależnośc narodową, wyznaniową, zniewagi pomnika lub innego miejsca historycznego, znieważenia zwłok ludzkich lub miejsca spoczynku zmarłego, publicznego znieważenia przedmiotu czci religijnej lub miejsca wykonywania obrzędów religijnych, znieważenia godła, bandery, flagi. Przestępstwa te zagrożone są najsurowszą karą pozbawienia wolności do lat 2.
Kodeks karny wspomina także o kwestii retorsji i prowokacji.
Retorsja ma miejsce wówczas, gdy zniewaga jest wywołana uprzednią zniewagą.
Prowokacja natomiast zaistnieje wtedy, gdy zniewaga jest wywołana wyzywającym zachowaniem znieważonego.
W obu przypadkach sąd może odstąpic od wymierzenia kary. W sytuacji zniewagi dokonanej przy użyciu środków masowego przekazu sąd może orzec nawiązkę na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, na rzecz pokrzywdzonego lub cel społeczny.
Opublikowano dnia: 30 grudnia, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    zostałam porównana do lis czy moge się domagać przeprosin Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    czy znieważenie może ulec przedawnieniu Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    pracując w Finlandii w niemieckiej firmie ja i moi koledzy zostaliśmy znieważeni poprzez wyrzucenie naszych bagaży z samochodu przez niemca w obecności jego 3 kolegów w jakim kraju mogę wszcząc proces Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    zniesławienie Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.