Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Wezwanie do sądu

artykułu Streszczenie   według:Dora30     Autor : Dora30
ª
 
Wezwania do stawiennictwa w sądzie dokonuje sąd, w którym toczy się sprawa.
Może byc ono skierowane do stron, osób zainteresowanych biorących udział w sprawie
/ oskarżony, powód cywilny, interwenient/, świadków, biegłych, tłumaczy.
Powinno ono zawierac oznaczenie sądu wzywającego, imię, nazwisko, adres zamieszkania wezwanego, miejsce i czas, gdzie wezwany ma się stawic, określenie w jakiej sprawie i w jakim charakterze, czy stawiennictwo jest obowiązkowe oraz pouczenie o skutkach niestawiennictwa.
Powinno byc doręczone co najmniej tydzień przed posiedzeniem sądowym.
Tylko w przypadkach nie cierpiących zwłoki wezwanie może byc dokonane bez zachowania tego terminu, przy czym wywołuje ono skutki, jeżeli nie ma wątpliwości, że doszło do wiadomości adresata.
Skutki niestawiennictwa są różne, w zależności od osoby, której wezwanie dotyczy.
Jeżeli stawiennictwo nie było obowiązkowe, nie stoi to na przeszkodzie dokonaniu czynności / chyba, że ta osoba usprawiedliwi swą nieobecnośc i złoży wniosek o odroczenie dokonania czynności/. W takich okolicznościach sąd nie może zastosowac żadnych środków przymusu, podobnie jak wobec powoda i pozwanego wezwanych do osobistego stawiennictwa / z wyjątkiem spraw małżeńskich i ze stosunków między rodzicami a dziecmi- tu sąd może nałożyc grzywnę lecz nie może nakazac przymusowego doprowadzenia/.
W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa oskarżonego na rozprawę sąd może nakazac jego natychmiastowe doprowadzenie.
Świadek, biegły lub tłumacz, który nie stawił się na wezwanie sądu, może byc ukarany grzywną, a poza tym sąd może zarządzic jego przymusowe doprowadzenie.
Osoba wezwana do stawiennictwa w sądzie może żądac zwrotu kosztów stawiennictwa. Obejmują one koszty przejazdu w obie strony, dietę / jeżeli pobyt w sądzie i podróż w obie strony trwały łącznie ponad 12 godzin/, a także koszty noclegu
w siedzibie sądu i utracony zarobek.
Opublikowano dnia: 15 grudnia, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    gdy w dniu rozprawy mam wizyte z dzieckiem do lekarza jak napisac do sadu pismo Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    jak mam napisac pismo do sadu jestem swiadkiem w sprawie karnej i boje sie zeznawac Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    co nalezy zrobic jesli chcesz zmienic date rozprawy: napisac bezposrednio do sadu? Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    jeśli mam ważne szkolenie od dawna zaplanowane i zapłacone akurat w dniu rozprawy na której jestem swiadkiem czy mogę zgłosić swoją nieobecność z tego powodu? Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.